Veteraner

Randers Kommune har en veteranstrategi og en veterankoordinator, som hjælper veteraner og deres pårørende.

Veterankoordinator Stanley Angelo Schmücker

Veterankoordinatoren skal sørge for, at veteraner og pårørende til veteraner i Randers Kommune bliver anerkendt for deres indsats og oplever en mere ensrettet og helhedsorienteret indsats fra kommune og øvrige aktører.

Veterankoordinatorens opgave er at implementere Randers Kommunes veteranstrategi. Herunder sikre veteranerne større anerkendelse og en oplevelse af større tilgængelighed og sammenhæng i kontakten med Randers Kommune.

Henvendelser fra veteraner og pårørende eller andre, som er interesserede i området, kan ske til:

Veterankoordinator
Stanley Angelo Schmücker
Telefon: 4031 8178
E-mail: veteran@randers.dk

Stanley er selv veteran og har været ansat i militæret gennem en årrække. Veteranbaggrunden kommer fra en udsendelse på hold 1 til Kiseljak i Sarajevo og derudover en kort periode i Zagreb.

Til dagligt arbejder Stanley i egen virksomhed, hvor han siden 98 har beskæftiget sig med at lave teambuilding, teamudvikling, workshops, personlig udvikling, foredrag samt oplæg. Alt i alt en baggrund der matcher koordinatorrollen fint, hvor Stanley kan bruge sine kompetencer herfra i koordinatorrollen.

Stanley er bosiddende i Randers og har via sin private virksomhed et godt kendskab til Randers og omegn. Han har ligeledes samarbejdet med Randers FC Jobakademi i andre sammenhænge, hvilket vil give et godt afsæt for et konstruktivt samarbejde til gode for veteranindsatsen.

Stanley er ansat på 20 timer ugentligt fra og med den 1. december. Vi fortsætter dermed i eksisterende model, hvor koordinatoren tager sig af den personlige kontakt til de veteraner, som har et særligt behov for koordination. Han står endvidere for informationsopgaver, herunder bl.a. Facebooksiden og veterandelen af kommunens hjemmeside. Sidst men ikke mindst står han for den samlede koordinering af indsatsen. Randers FC Jobakademi vil fortsat varetage aktivitetsdelen på de fleste arrangementer. Begge dele i tæt samspil med de frivillige bag bl.a. Veteran Caféen.

Vi ser frem til at fortsætte og udbygge vores allerede velfungerende veteranindsats!

Veteraner kan få gratis økonomisk rådgivning. Den åbne rådgivning tilbydes gennem et samarbejde mellem KFUMs Soldatermission, Uvildige.dk og Soldaterlegatet.

Ønsker man at gøre brug af rådgivningen, skal man blot ringe til den pågældende rådgiver og aftale en tid på dagen (se kalenderen).

Læs mere om Soldaterlegatet.

Se kalender for åben økonomisk rådgivning 2019.

Se kalender for åben økonomisk rådgivning 2020.