Veteraner

Randers Kommune har en veteranstrategi og en veterankoordinator, som hjælper veteraner og deres pårørende.

Veterankoordinator Stanley Angelo Schmücker

Veterankoordinatoren skal sørge for, at veteraner og pårørende til veteraner i Randers Kommune bliver anerkendt for deres indsats og oplever en mere ensrettet og helhedsorienteret indsats fra kommune og øvrige aktører.

Veterankoordinatorens opgave er at implementere Randers Kommunes veteranstrategi. Herunder sikre veteranerne større anerkendelse og en oplevelse af større tilgængelighed og sammenhæng i kontakten med Randers Kommune.

Henvendelser fra veteraner og pårørende eller andre, som er interesserede i området, kan ske til:

Veterankoordinator
Stanley Angelo Schmücker
Telefon: 4031 8178
E-mail: veteran@randers.dk

TAL MED NOGEN, HVIS DU OPLEVER REAKTIONER PÅ SITUATIONEN I AFGHANISTAN

Oplever du reaktioner på den aktuelle situation i Afghanistan? Husk at tale med nogen om dine tanker.

I disse dage fylder den dramatiske udvikling i Afghanistan medierne. I tyve år har Danmark sammen med vores allierede haft soldater i landet. Mere end 11.000 mænd og kvinder har ydet en indsats for skabe en bedre fremtid for den afghanske befolkning. Den fremtid er nu usikker, og det kan påvirke både dem, der har været udsendt og deres pårørende.

Nogen kan opleve, at den intense nyhedsdækning kan aktivere minder og tanker fra ens udsendelse. Derfor er det vigtigt at tale med nogen om det, hvis man oplever, at man reagerer på nyhederne fra Afghanistan. For mange er det godt at tale med familie, venner, kollegaer eller dem man har været udsendt med.

Har man behov for professionel hjælp er Veterancentrets telefon åben alle døgnets timer. Er man tjenestegørende kan man også kontakte sit lokale Veterancenter på kasernen.

Tlf.: Veterancenteret 72819700

For en snak og hjælp i kommunen Kontakt Veterankoordinator, Stanley Schmücker på veteran@randers.dk eller tlf.: 40318178

Har du en veteran tæt på, der har været udsendt til Afghanistan, så ræk ud og spørg dem, hvordan de har det og lyt til hvad de kan have behov for at tale om.

Stanley er selv veteran og har været ansat i militæret gennem en årrække. Veteranbaggrunden kommer fra en udsendelse på hold 1 til Kiseljak i Sarajevo og derudover en kort periode i Zagreb.

Til dagligt arbejder Stanley i egen virksomhed, hvor han siden 98 har beskæftiget sig med at lave teambuilding, teamudvikling, workshops, personlig udvikling, foredrag samt oplæg. Alt i alt en baggrund der matcher koordinatorrollen fint, hvor Stanley kan bruge sine kompetencer herfra i koordinatorrollen.

Stanley er 53 år, bosiddende i Randers og har via sin private virksomhed et godt kendskab til Randers og omegn. Han har ligeledes samarbejdet med Randers FC Jobakademi i andre sammenhænge, hvilket vil give et godt afsæt for et konstruktivt samarbejde til gode for veteranindsatsen.

Stanley er ansat på 20 timer ugentligt fra og med den 1. december. Vi fortsætter dermed i eksisterende model, hvor koordinatoren tager sig af den personlige kontakt til de veteraner, som har et særligt behov for koordination. Han står endvidere for informationsopgaver, herunder bl.a. Facebooksiden og veterandelen af kommunens hjemmeside. Sidst men ikke mindst står han for den samlede koordinering af indsatsen. Randers FC Jobakademi vil fortsat varetage aktivitetsdelen på de fleste arrangementer. Begge dele i tæt samspil med de frivillige bag bl.a. Veteran Caféen.

Vi ser frem til at fortsætte og udbygge vores allerede velfungerende veteranindsats!

Veteraner kan få gratis økonomisk rådgivning. Den åbne rådgivning tilbydes gennem et samarbejde mellem KFUMs Soldatermission, Uvildige.dk og Soldaterlegatet.

Ønsker man at gøre brug af rådgivningen, skal man blot ringe til den pågældende rådgiver og aftale en tid på dagen (se kalenderen).

Læs mere om Soldaterlegatet.

Se kalender for åben økonomisk rådgivning 2019.

Se kalender for åben økonomisk rådgivning 2020.