UFL tirsdagsfællesspisning

Alder 17+. Her kan du læse om Unge For Ligeværds fællesspisning. Vi har også medlemmer over 30 år.

Tid:

Hver tirsdag kl. 18, kom gerne en time før og få en snak.

Mødested:

Strømmen 5 C. Lige over broen i sydgående retning. Ligger ved Tronholmen.

Program:

Vi spiser sammen kl. 18.

Forplejning:

Man køber sin mad, der serveres vand til. Man medbringer ikke selv andre drikkevarer.

Pris:

30 kr. pr gang til maden. Herudover betales der årligt kontingent til UFL:

Der betales to kontingenter årligt:

Kontingent til UFL: Skolemedlemmer; 75 kr. Øvrige medlemmer: 175 årligt.

Lokal kontingent 100 kr. årligt betales til UFL Randers.

Kræver indmeldelse i forening:

Ja UFL, inklusiv i ovenstående betaling.

Personale:

Ca. to frivillige eller ansatte ved Randers bo og erhverv.

Maxantal:

Ingen maxantal, vi er ca. 25 hver gang.

Målgruppe:

UFL står for Unge For Ligeværd, og det er det, foreningen har som overordnet formål – at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre unge.

UFL ønsker at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab vores medlemmer imellem.

UFL er særligt målrettet for dem under 30, men i Randers har bestyrelsen besluttet, at man gerne må være i klubben, når man er over 30 år. Flere af medlemmerne er over 30 år.

Man skal være 18 år for at deltage. Hvis man er 17 år, og gerne vil prøve at være med og skabe sig et godt netværk, så er man også velkommen til det.

Busforbindelse:

1A, 3, 4, 16, 18, 115, 118, 217, 221 og 223.

Tilmelding til kontaktperson:

Du skal tilmelde dig fællesspisning på facebook, på UFL-Randers gruppen

Link til foreningens hjemmeside:

https://ufl-randers.ligevaerd.dk/

Handicaptilgængelig

Toiletforhold:

Ja. Der er plads til kørestol, men ingen arme omkring toilettet.

Fysisk tilgængelighed;Mulighed for kørestol:

Ja i vores klublokale er der tilgængeligt med kørestol.

Psykisk tilgængelighed: er der mulighed for at trække sig fra aktiviteten:

Man kan trække sig ved at gå udendørs eller gangarealet.