Ungdomsskolen

Alder 13-25. Her kan unge gå i ungdomsskolen Specialisterne på Østervangsskolen.

Tid:

Tirsdage kl. 18.30-21.15.
Der undervises kl. 18:30-21:00 - hvis ikke andet er aftalt.

Mødested:

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ. 

Indgang i skolens hovedbygning - fjerneste højre hjørne.

Program:

På ungdomsskolen er der som udgangspunkt to hold, hvor man kan vælge mellem:

  • Værksteder (fx træ/metal/støbning/smedning)
  • Køkkenet (madlavning, ernæring og meget mere)

Der kan, efter aftale, veksles mellem de to hold.

Derudover vil der hver gang være mulighed for fysisk aktivitet i Østervangsskolens idrætshal.

En tirsdag hver måned er der "alternativ tirsdag", hvor der fx er tur ud af huset. Eks. tur i svømmehallen, biografen, teatret osv. Eleverne er med til at bestemme hvilket indhold og aktiviteter der planlægges på de "alternative tirsdage". 

Vores unge elever har et godt ungemiljø hinanden imellem.

Teaterklub:
Gennem mange år har specialisterne haft en ”Teaterklub”, som tilbød teaterture til Ålborg – til en meget billig pris.
Vi vil derfor, hvis eleverne ønsker at deltage i ”Teaterklubben” – præsentere forestillingerne, så der kan tages stilling fra gang til gang, om man ønsker at deltage i teaterklubtilbuddet.

Tilmelding er bindende—betaling ved tilmelding.

Pris for elever under 25 år kan, alt efter hvilken forestilling det er, blive fra 75 til 100 kroner.
I efteråret 2023 vil vi forsøge at arrangere tur til Aalborg Teater for at se teaterforestillingen ”Maskerade”.

Forplejning:

Du kan spise aftensmad i ungdomsskolen, hvis du selv er med til at lave det.

Pris:

Gratis. Men der kan forekomme mindre egenbetaling ved ture ud af huset.

Personale:

Der er to lærer, 1 til sløjd og 1 til madlavning. 

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 13-25 år, som modtager eller har modtaget specialundervisning. 

Mere info:

Kontakt specialist-underviserne:

  • Hanna 29 43 61 27
  • Peter 21 63 10 12

Tilmelding:

Tilmeld dig her eller ring til Randes Ungdomsskole: 89 15 46 00 eller 20 21 82 40