Ungdomsskolen

Alder 13-25. Her kan unge gå i ungdomsskolen Specialisterne på Østervangsskolen.

Tid:

Tirsdage kl. 18.30-21.15.

Mødested:

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ. 

Indgang i skolens hovedbygning - fjerneste højre hjørne.

Program:

På ungdomsskolen er der som udgangspunkt to hold, hvor man kan vælge mellem sløjd eller madlavning. Du kan gå frem og tilbage mellem holdene som du har lyst til. Derudover er der også en gymnastiksal som kan benyttes. Nogle tirsdage er der tur ud af huset, efter ønske fra eleverne kan turen eks. gå til svømmehallen, biografen, teatret osv. 

Vores unge elever har et godt ungemiljø hinanden imellem.

Find info aktuelt aktivitetsoversigt her.

Aktivitetsoversigt

Forplejning:

Du kan spise aftensmad i ungdomsskolen, hvis du selv er med til at lave det.

Pris:

Gratis. Men der kan forekomme mindre egenbetaling ved ture ud af huset.

Personale:

Der er to lærer, 1 til sløjd og 1 til madlavning. 

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 13-25 år, som modtager eller har modtaget specialundervisning. 

Tilmelding:

Ring til Randes Ungdomsskole: 89 15 46 30

.