Beskæftigelse

Selvom man har et handicap, kan man sagtens have et arbejde på det helt ordinære arbejdsmarked. Det handler bare om at bruge de muligheder, der er.

Hvordan man forener job og handicap kan du læse meget mere om på Jobcenter Randers' side om job og handicap.

Beskæftigelse til personer med betydelige og varige handicap

Hvis ens fysiske eller psykiske handicap er mere gennemgribende, er der stadig masser af muligheder for beskæftigelse.

Disse beskæftigelsestilbud vil være nøje planlagt ud fra den enkelte borgers egne forudsætninger, ønsker og behov. Formålet er at sammensætte beskæftigelsestilbuddet på en måde, så det gør arbejdslivet udfordrende og inspirerende.

Voksne borgere med varige fysiske eller psykiske handicap har mulighed for at komme i beskæftigelse på et beskyttet værksted. Det kan ske inden for områderne:

  • Maskinværksted
  • Maskinsnedkeri
  • Kantine
  • Grønt tilbud
  • Montage
  • Restaurant / cafédrift
  • Museumsdrift

I Randers Kommune er der beskyttede værksteder på:

CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Gaia Museum

Lønnet beskæftigelse

Når man arbejder på et beskyttet værksted inden for ovenstående områder, får man løn. Størrelsen på lønnen bliver fastlagt ud fra en konkret vurdering af den enkeltes indsats.

I Randers Kommune har voksne handicappede gode muligheder for - enten helt eller delvist - at komme i beskæftigelse uden for de kommunale tilbud. Det kan for eksempel være i form af butiks-, lager-, have- eller parkarbejde eller måske inden for landbrug.

For at det kan lade sig gøre skal der være en såkaldt partnerskabsaftale. Det er en aftale, hvor der blandt andet står en beskrivelse af det arbejdsmæssige indhold, hjælpeforanstaltninger, sikkerhed og aflønning.

Til alle partnerskabsaftaler er der tilknyttet en kontaktperson fra et af de kommunale tilbud, som skal sikre, at aftalerne i partnerskabsaftalen bliver overholdt og er i overensstemmelse med borgerens ønsker og forudsætninger. Derudover skal kontaktpersonen sikre, at der er et godt og trygt arbejdsmiljø.

Når man arbejder i ekstern beskæftigelse, får man løn. Størrelsen på lønnen bliver fastlagt ud fra en konkret vurdering af den enkeltes indsats

Handicappede har mulighed for at komme i delt beskæftigelse, så personen ikke er det samme sted hele ugen.

Der kan for eksempel blive vekslet mellem forskellige former for håndværksmæssigt arbejde, undervisning, idræt, kunst og lignende, ligesom beskæftigelsen på de beskyttede værksteder kan være kombineret med ekstern beskæftigelse.