Ikke-døgndækkede botilbud til udviklingshandicappede

De Små Bofællesskaber er et ikke-døgndækket tilbud for borgere over 18 år med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Fælles for beboerne er, at de er voksne med et udviklingshandicap. Beboerne har i forskellig omfang brug for støtte til udvikling af deres fysiske eller mentale kompetencer og/eller deres relation til andre mennesker.

De Små Bofællesskaber består af 10 bofællesskaber placeret forskellige steder i Randers Kommune med i alt 84 boliger.

Vi har bofællesskaber liggende følgende steder:

  • Vedøvej 1 og Vedøvej 3
  • Rebslagervej 12 og Rebslagervej 18
  • Grenåvej 12, stuen og Grenåvej 12, 1 sal
  • Niels Brocks Gade 5
  • Nordstjernen 17
  • Skelvangsvej 24
  • Præstevænget 34, Spentrup

I alle bofællesskaberne er der tilknyttet fællesarealer til aktiviteter og samlingssted for fælles morgenmad, frokost –eller aftensmad.

I dagtimerne er mange af beboerne enten i skole, på arbejde i forskellige beskæftigelsestilbud eller i job.

I De Små Bofællesskaber er der tilknyttet socialpædagoger. Vi har desuden pædagogstuderende samt psykomotorik studerende.

De Små Bofællesskaber er godkendt efter Almenboliglovens §105. Du får bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk hjælp i lejligheden, hjælp til personlig pleje og hjælp til mad efter Servicelovens § 83. Hjemmeplejen udfører §83.

Lejlighederne  

Alle lejlighederne i De Små Bofællesskaber er lyse rummelige handicapvenlige lejligheder med badeværelse og køkken/the-køkken. Nogle har udsigt over Randers by, andre har egen terrasse eller balkon, alt efter hvilket bofællesskab man bor i. Indgangen til lejlighederne sker via bofællesskabernes fællesarealer.

Gældende for alle bofællesskaber er, at de har fælles terrasse og have med beplantning, borde og stole, som alle beboere er velkomne til at bruge.

Enkelte lejligheder har depotrum.

I De Små Bofællesskaber har vi mulighed for at tilbyde afklaringsbolig efter Servicelovens § 84. Det er boliger hvor vi kan tilbyde et midlertidigt ophold og hvor der er behov for en pædagogisk udredning af det fremtidige støttebehov i egen bolig, de Små Bofællesskaber eller i et botilbud.

Afklaringsboligerne består af:

  • Et thekøkken med kaffemaskine og køleskab med mindre fryser
  • Møbleret lys stue
  • Fine lyse badeværelse

Det er ikke tilladt at ryge i afklaringsboligen. Når du bor i afklaringsboligen, deltager du i hverdagen på lige fod med de andre beboere i bofællesskabet. Du skal kontakte din sagsbehandler i myndighed, hvis du har brug for at komme i en afklaringsbolig.

I De Små Bofællesskaber er der en lang række traditioner, som er med til at gøre det enkelte bofællesskab til et særligt sted at være. Vi lægger stor vægt på at afholde traditioner til højtiderne, efter ønske og i et samarbejde med dem, der bor hos os. Vi inddrager også de pårørende i flere arrangementer.

I De Små Bofællesskaber laver vi hvert år en forårstur, 4 sommer-endagsture samt en efterårsfest og en juletur med grænsehandel. 

Herudover arrangerer vi endagsture efter behov og ønsker både i det enkelte bofællesskab, og på tværs af de 10 bofællesskaber.

I hverdagen er der også forskellige aktiviteter og arrangementer. Dette kan eksempelvis være samarbejde med foreninger, lokale diskoteker og andre relevante samarbejdspartnere.

På Botilbuddene i Randers kommune er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at medvirke til at skabe et liv, der er meningsfyldt for dig. Derfor har vi fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på dine præmisser og ud fra det, som giver mening for dig. Det betyder bl.a. at vi vil understøtte dig i at have et socialt og aktivt liv, understøtte og tilbyde muligheder hvor du kan indgå i fællesskaber, og sikre at du har et godt og trygt sted at bo, hvor den hjælp du modtager, er af højest mulige kvalitet.

Vi anser et handicap som noget der opstår i et samspil mellem biologisk udvikling og det omgivende samfund. Vi vil møde dig ud fra en anerkendende og motiverende pædagogisk tilgang (MI-metode), hvor vores sigte er at styrke din egen motivation til at foretage forandringer i hverdagen. Vi lægger særlig vægt på at du fortæller om den forandring, som du ønsker, så du har mulighed for at udvikle dig, så dit udviklingshandicap ikke bliver en hindring for at deltage i det omgivende miljø. Når du møder udfordringer, vil vi medvirke til at sikre, at du oplever dit hjem som trygt, et sted hvor du kan få støtte og omsorg i forhold til de behov, som du har.

Hos os vil du opleve, at vi arbejder målrettet med selv- og medbestemmelse. Udgangspunktet er, at du bestemmer i dit eget liv. Når det bliver svært, kan du inddrage både os og dine pårørende.

De grundlæggende værdier i kommunen, og som vores tilbud er baseret på, er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Vi vil arbejde ud fra en grundlæggende tanke om, at du kan udvikle dig, hvilket betyder, at vi vil prioritere samarbejdet og dialogen med dig og dine pårørende. I samarbejdet med dig og dine pårørende kommer vi til at tage udgangspunkt i dine erfaringer, din livshistorie og dine egne ønsker og drømme for dit liv.

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”.

I hverdagen er det vigtigste pårørendesamarbejde samarbejdet med forældre og andre nære pårørende omkring den enkelte beboer. Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, når det omhandler beboerens trivsel. Pårørende vil om muligt blive inddraget i væsentlige beslutninger, som eksempelvis beslutninger som omhandler beboerens hverdag, økonomi og lignende. I de fleste tilfælde vil pårørende ligeledes blive inddraget i, og deltage i, de årlige handleplansmøde med udgangspunkt i ”Mit liv – Min plan”.

"Mit liv – Min plan” er Randers Kommunes borgerrettede udgave af en § 141 handleplan. ”Mit liv – Min plan” omtales også som en visuel borgerplan, hvor grundlaget for at udvikle en ny plan har været et stærkere borgerperspektiv.

 ”Mit liv – Min plan” giver dig større medindflydelse og ansvar, så borgerplansmødet og borgerplanen i højere grad tager afsæt i dine håb, drømme og behov. Der sættes desuden fokus på dine tanker herom samt vi støtter dig i at udtrykke dig, så du på den måde motiveres for egen udvikling mod så selvstændigt et liv som muligt.

Bruger- pårørendeundersøgelse

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. Derfor bliver der lavet bruger- og pårørendeundersøgelser hvert andet år.

Der er forskellige kostordninger alt efter hvilket bofællesskab man bor i, men der er alle steder mulighed for at deltage i en ordning.

Vi har et ønske om at maden skal være varieret i forhold til årstiden, og vi bestræber os på, at der altid indgå salat, grønt og frugt i et af måltiderne. Som beboer har du også selv indflydelse på, hvad vi får at spise.

Der tilbydes en kostsammensætning målrettet den enkelte beboer. Der betyder, at der tilberedes diætmad til beboere, der eksempelvis har særlige behov som følge af eksempelvis diabetes, allergi eller har brug for måltider med et bestemt antal kalorier osv. 

I De Små Bofællesskaber har vi uddannede kostvejledere som kan guide og vejlede dig i kost, fysisk sundhed samt mental sundhed.

Vi har kostgruppeforløb, som du har mulighed for at deltage i.

De daglige måltider

Som udgangspunkt sørger du selv for at lave morgenmad og frokost (smøre en madpakke) i hverdagene. Om aftenen er der flere gange om ugen mulighed for fællesspisning med de andre beboere, hvis du har lyst til det.

I weekenderne aftales det, om man spiser brunch, frokost eller aftensmad sammen.

Fødselsdage

Fødselsdagsmiddage kan aftales med personalet. I forbindelse med din fødselsdag er der forskellige muligheder for at fejre dette. Nogle spiser i bofællesskabet, andre tager ud at spise, og nogle ønsker at invitere pårørende.

De Små Bofællesskaber har en bus, som står til rådighed for alle de 10 bofællesskaber. Hvert bofællesskab afholder selv udgiften til kørslen heri.

I forhold til offentlige transportforbindelser, så vil medarbejderne i det enkelte bofællesskab hjælpe dig med at lære disse at kende og bruge dem.

Se nogle af vores Små Bofællesskaber