Perron 4

Perron 4 består af 15 skæve boliger og tilbyder en fast base til målgruppen af socialt udsatte med et langvarigt misbrug, og begrænset støtte.

Perron 4's skæve boliger er placeret centralt i Randers i en treetagers ejendom. Der er fem lejligheder på hver etage. Lejlighederne er identisk indrettede etværelseslejligheder med opholdsrum med køkkenniche og badeværelse. Der findes fælleslokaler i kælderen med vaskeri og depoter. Desuden har beboerne adgang til en fælles tagterrasse.

Boligerne henvender sig til socialt udsatte og/eller hjemløse med misbrug, der har et begrænset behov for social støtte.

De skæve boliger ligger i umiddelbar tilknytning til værestedet Perron 4, og beboerne kan benytte værestedets faciliteter, herunder hjælp og støtte, madordning samt hjælp fra stedets sygeplejerske.

Desuden er der der mulighed for at blive visiteret til §83 hjemmehjælp som borger i boligen. 

Kontakt

Værestedet Perron 4
Jernbanegade 4D
8900 Randers C
Telefon: 8915 7000

Åbningstider

Mandag-fredag: Kl. 08.00-21.00

Lørdag: Kl. 08.00-16.00

Søndag: Kl. 09.00-14.00 (brugeråbent) 

Leder

Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

Et uvisiteret samværs- og aktivitetstilbud med socialfaglig støtte.

Værestedet danner ramme for et omsorgsgivende og socialt fællesskab, hvor samvær og borgerinddragelse er grundlaget.

Der er mulighed for indstille til tilkøb af mestringsvejleder til særlige opgaver i forhold til beboerne i lejlighederne.

Personalet har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse, og alle har opdateret socialfaglig viden inden for området.

Tilbud til beboere og borgere

 • Gratis morgenmad og mulighed for kostordning
 • Dyrlægehjælp halvårligt og gratis dyrefoder
 • Aktiviteter og formidling af SAM´s aktiviteter og ture
 • NADA-behandling
 • Adgang til gratis tøj og mulighed for bad
 • Sygeplejeklinik, sårbehandling, medicinadministration, ledsagelse/brobygger til sygehuse samt udgående/opsøgende kontakt
 • Visitation til vederlagsfri smertelindrende tandbehandling ved socialtandpleje for særlig socialt udsatte

Støtte og hjælp til hverdagsmestring

 • Vejledning og støtte i forhold til hjemløshed/boligløs, fastholdelse af bolig, administrationsaftaler, udsættelsessager, anskaffelse af bolig, indmeldelse i boligforening m.m.
 • Henvisning til fremskudt myndighedsrådgivning
 • Samarbejde og kontakt med andre instanser
 • Hjælp til post-forståelse, E-post/netadgang m.m.
 • Brugerinddragelse i funktioner i værestedet, herunder brugervagter om søndagen og medhjælpende funktion i køkkenet/tøjkælderen
 • Akut problemknuser og fleksible handlingsorienterede støtteløsninger
 • Bisidderfunktion i huset i forbindelse med møder
 • Støttende og motiverende samtaler med borgerne
 • Koordinerende indsats/funktion i forhold til borgere og samarbejdspartnere
 • Værestedstilbud hvor der også er plads til bare "at være"
 • Social færdighedstræning i forhold til vejledning/støtte til bedre at håndtere sin kommunikation, hverdag og generelle liv
 • Formidling af kontakt til Det Grønlandske Hus

Metode og faglig tilgang

Perron 4 er et lavkravstilbud. Det er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte. 

Perron 4 betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom Perron 4 bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske.

På Perron 4 drager man omsorg, både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende, men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv. 

Værestedet giver mulighed for samvær, personlig mestring og udvikling af sociale relationer, som sammen eller hver for sig er med til at gøre dagen i dag bedre og dermed håbet om, at i morgen også bliver bedre end i går. 

Borgeren vil i eget individuelle tempo og ud fra individuelle personlige kompetencer få hjælp til at forbedre sin livssituation ved hjælp af små skridt. Det kan være små skridt i form at tage et bad, få vasket sit tøj, spise, deltage på en tur.

På Perron 4 involveres alle, og der tages et behørigt hensyn til de svageste så yderligere udstødelse mindskes.

Der foretages altid en vurdering af medarbejdernormeringen. Som hovedregel er der en sikkerhedsnormering på 2 medarbejdere på arbejde af gangen, ellers aftales der en sikkerhedsforanstaltning i form af telefonisk kontakt til en medarbejder i nærheden.