Havndal Sundhedshus

Havndal Sundhedshus ligger ved ældrecentret Aldershvile, Kirkevej 2 B i Havndal.

Havndal Sundhedshus er borgernes hus med plads til forskellige aktiviteter og fællesskaber. Hvis du har spørgsmål, idéer eller input, kan du kontakte Havndal Sundhedshus' koordinator:

Maria Friis Andersen
Tlf.: 2437 4418 (direkte)
Tlf.: 8915 1215 (Randers Sundhedscenter tager også imod henvendelser om Havndal Sundhedshus)
E-mail: maria.friis.andersen@randers.dk

Borgernes ønsker realiseres

Mange af borgerne i Havndal og omegn har udfyldt såkaldte "drømmekort" med ønsker og input til indhold i Havndal Sundhedshus. Alle kort er læst og behandlet, og indholdet er inddelt i fire kategorier; hhv. "fællesskab", "aktiviteter", "sundhed, omsorg og socialt" og "børn, unge og familie". Herunder kan du læse, hvad borgerne har ønsket, og hvad der kan lade sig gøre inden for rammerne af sundhedshuset. 

Tilbud i Havndal Sundhedshus

Tilbuddene i Havndal Sundhedshus skal give plads til fællesskab, frivillighed og professionelle aktører.

Få et overblik over tilbud i Havndal Sundhedshus herunder.

Aktiviteter i Havndal Sundhedshus ca. hver 6. uge. Fokus er på tænder og tandpleje med forskellige aktiviteter (f.eks. "Kindtanden Knud" og "Tjek på Tandbørsten") rettet mod de små børn og deres forældre samt de lidt større skolebørn.

Vil afholde babycafé, som er et tilbud til spædbørn og deres forældre. Derudover kommer der en lokal klinik for spædbørn samt en overvægtsklinik.

Pilotprojekt med tværdiagnose-hold for borgere med KOL, hjertesygdomme og diabetes, kræver henvisning fra egen læge. Forløbet vil strække sig over 8 uger, både med fysisk fremmøde og virtueltræning. Derudover 2 timers arrangement om rygrådgivning.

  • Nikotin- og rygestopkurser (når der er deltagere nok til et hold) 
  • Oplæg for forældre om ungdomsliv, alkohol og seksuel sundhed blandt unge
  • Pop-up-events med Condomeriet 
  • Holdforløbet "Min livsstil i balance" ca. 1 gang årligt (hvis der er deltagere nok til et hold) 
  • Lær at tackle-kurser (når der er deltagere nok til et hold)

Tilbud om hørevejledning en gang om måneden.

Et årligt oplæg om høreproblematikker.

Et årligt oplæg om synsproblematikker.

Pop-up aktivitet, f.eks. jobcafé eller "job-speed dating" i samspil med lokale virksomheder.

Mulighed for digital borgerservice.

Børne- og familierettede aktiviteter efter behov.

Vil bruge Sundhedshuset aktivt i form af lektiehjælp, fritidsaktiviteter, voksenkontakt, f.eks. gennem læsning, madlavning for flere aldersgrupper m.m.

Derudover vil fremskudt socialrådgivning og sundhedsplejersken månedligt være i Sundhedshuset.

Sundhedsklinik der har åbent efter behov.

Foredrag tre gange årligt med relevante udvalgte emner, f.eks. demens eller ensomhed. Efterfølgende med mulighed for dannelse af grupper ud fra oplæggene i samspil med frivillige.

Socialområdet vil have fokus på at knytte mestringsvejledere (bostøtte) til Sundhedscentret i Havndal. Via mestringsvejleder kan du få støtte, hvis du har fx er psykisk sårbar, har et misbrug eller har et handicappet barn og ikke ved, hvordan du får hjælp. Så vil en mestringsvejleder kunne vejlede dig, og hjælpe dig med at få kontakt til de rette fagpersoner i kommunen.

Mestringsvejlederne vil have fokus på at undersøge, om der er grupper af borgere fra lokalområdet, der kan have glæde af at mødes i Sundhedscentret og eksempelvis dele erfaringer og sammen med mestringsvejleder arbejde med konkrete emner.

Facilitere en proces i samskabelse med borgere og foreninger om "Havndal i bevægelse". Derudover understøtte de lokale idrætsforeninger og invitere de frivillige i disse foreninger ind til en snak om nye muligheder for området.

Klinikken tilbyder gratis vejledning og udredning af ufrivillig vandladning. Fysioterapeuten tilbyder undersøgelse af bækkenbunden og instruktion i bækkenbundstræning.

Huset vil være åben for frivillige aktiviteter med forskellige formål for alle aldre. Bl.a. vil Kirkens Korshær bruge lokalerne. Endvidere vil Frivilligværket være jævnligt til stede, hvor de hjælper foreninger med diverse service.

Helle Simonsen tilbyder coaching til teenagere, der oplever udfordringer med negative tanker, bekymringer eller overtænkning. Se mere.

Der er åbent for private udbydere med en licens fra Sundhedsstyrelsen.

Johanne tilbyder massage og idrætsterapi - også til børn.

Besøg johanne-massage.dk eller kontakt hende for mere information:

Tlf.: 25 34 50 68
E-mail: kontakt@johanne-massage.dk

Baggrund for Havndal Sundhedshus

Havndal Sundhedshus er skabt i samarbejde mellem politikere, borgere og medarbejdere i Randers Kommune. 

Visionen for Havndal Sundhedshus er, at det skal være et sundhedshus for alle borgere, hvor der er fællesskab og plads til både frivillige og professionelle aktører.

Randers Sundhedscenter står for en stor del af indholdet i Havndal Sundhedshus, men der er også tilbud og aktiviteter fra andre aktører. Der vil komme flere tilbud i takt med udviklingen af sundhedshuset og på baggrund af brugernes ønsker og interesser.