Sundhedskort

Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt her.

Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og hos kommunen.

På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort.

Bestil nyt sundhedskort

Det er lovpligtigt, at du skal bestille dit sundhedskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

For at bestille et nyt sundhedskort skal du bruge NemID.

Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har NemID.

Når du får et nyt sundhedskort, skal det gamle tilintetgøres eller returneres til kommunen.

Du skal ikke bestille et nyt sundhedskort, hvis ...

Du vil automatisk modtage et nyt sundhedskort, når du melder flytning eller skifter læge eller sygesikringsgruppe. Derfor skal du i disse tilfælde ikke selv bestille et nyt sundhedskort.

Det koster 220 kr. (2023) at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • sundhedskortet er blevet væk.
 • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt.
 • du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe.
 • du skifter navn, og navneskiftet ikke sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

Du kan betale for sundhedskortet med Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Sundhedskortet vil blive sendt til dig i løbet af 7-14 dage. Det er ikke muligt at annullere købet efter bestillingen.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • det er det første sundhedskort der udstedes til dig.
 • du overgår fra hvilende sikret, fx når du ophører med værnepligt.
 • du flytter til ny adresse.
 • din læge lukker sin praksis eller din læges praksis deles i flere.
 • du skifter navn ved ægteskab. Bemærk at navneskiftet skal ske i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen.
 • et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge (kun gratis hvis lægeskiftet sker senest i måneden efter din 15 års fødselsdag).
 • hvis du ændrer cpr-nummer.
 • sundhedskortet er over 4 år gammelt, og der er brud eller revner i kortet.
 • der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet.

Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Borgerservice kan dog udstede et midlertidigt sundhedskort, hvis du har brug for det. Kortet er gratis og kan afhentes i Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C.

Når du melder flytning, bliver der automatisk sendt et nyt sundhedskort til dig med posten.

Det er vigtigt, at du husker at sætte navn på postkassen med det samme, du er flyttet ind på din nye adresse. Ellers kan postbuddet ikke aflevere dit nye sundhedskort, og du er nødt til at hente det selv i Borgerservice. I Borgerservice vil kortet blive opbevaret i to måneder og herefter sendt til destruktion.

Kortet bliver ikke eftersendt, hvis det er sendt retur til afsender, fordi du ikke har navn på postkassen, eller postkassen er overfyldt.

Husk også at sætte dine børns navne på postkassen, så deres sundhedskort kan blive afleveret.

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Se dine konsultationer på sundhed.dk.

Via selvbetjeningsløsningen "Vis mine sygesikringsoplysninger" kan du se aktuelle og historiske sygesikringsoplysninger, hvis du har skiftet læge, bestilt nyt sundhedskort m.m.

Vis mine sygesikringsoplysninger.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Se din sundhedsjournal på borger.dk.