Hovedpine

Læs her om, hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn, hvis det ofte eller periodevis har hovedpine.

Hovedpine kan påvirke ens skolegang, da den kan give flere sygedage eller manglende koncentration mens hovedpinen står på. Der kan være forskellige årsager til, at man lide af hovedpine.

Sundhedsplejersken kan teste barnets syn og eventuelt henvise til øjenlæge, da nedsat syn kan være årsag til hovedpine. Hvis synet ikke er årsagen til hovedpinen, kan vi henvise til den praktiserende læge med henblik på specifik diagnostik og evt. behandling.

Mangel på væske kan give hovedpine. Man skal drikke 1½ til 2 l væske om dagen.

Det kan være en god ide at skabe sig nogle faste vaner som f.eks. at drikke 1-2 glas vand til hvert måltid, og at have en drikkedunk med i skole, som skal tømmes 1-2 gange afhængig af størrelsen på den.

Dyrker man meget sport, skal der drikkes ekstra væske.

Manglende søvn kan også give hovedpine. Søvnbehovet er forskelligt afhængig af alder. 

Læs mere om dit barns/teenagers søvnbehov her.

Fysisk aktivitet giver ilt til hjernen og påvirker hovedpine i en positiv retning.

Hvis man er meget indenfor i lokaler med dårligt luft, kan man også få hovedpine. Især kan et klasseværelse være indelukket. Hvis man får hovedpine af at være i skolen, er det en god ide, at klassen lufter ud i frikvartererne. Det samme gælder hjemme hos en selv, hvor en kort udluftning 2-3 gange om dagen giver et bedre indeklima.

Hovedpine kan være et symptom på, at man ikke trives i hverdagen. Årsagen kan f.eks. være mobning, en stresset hverdag eller problemer med vennerne. Sundhedsplejersken på skolen kan tilbyde samtaler med henblik på at finde frem til årsagen.

For at blive klogere på hvornår og hvorfor hovedpinen opstår, kan det være en hjælp at lave en hovedpinedagbog.

Hovedpinedagbogen kan give et indblik i typen af hovedpine, hvornår den kommer, hvornår den går væk igen og hvordan det føles, at have hovedpinen.

Download et hovedpineskema.