Praktik hos Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Randers Kommune modtager sundhedsplejerskestuderende og sygeplejestuderende.

Sundhedsplejerskestuderende

De sundhedsplejerskestuderende er i praktik to gange af 3 måneders varighed med et halvt års mellemrum. Uddannelsen varer 1½ år.

De sundhedsplejerskestuderende følges med sundhedsplejerskerne og har selvstændige opgaver.

Sygeplejestuderende

De sygeplejestuderende fra Sygeplejeskolen i Randers er i praktik i sundhedsplejen i en uge på 5. semester. Det er en observationspraktik, men de kan i enkelte tilfælde deltage i mindre sundhedsplejerskehandlinger.

Praktikanter

Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier o.l.