Trafiktælling

Randers Kommune tæller trafikken mange steder i løbet af året.


Du har mulighed for at se de trafiktællinger, der er blevet udført til dato i Randers kommune.

Du kan se hastighed, antal køretøjer pr. døgn, lastbiler pr. døgn og cyklister pr. døgn.

Tællinger der fremgår af kortet kan godt kun omfatte enkelte kørselsretninger. Dette skyldes, at det i situationen har givet bedst mening at tælle en enkelt kørselsretning. Dette er svært at konstatere i det offentlige kortmodul. Du bedes henvende dig til vejeogtrafik@randers.dk hvis du har spørgsmål til tællingerne.  

Udfald på tællestation på Randersbro

På grund af en fejl på tællestationen findes der ikke trafikale data for Randersbro i perioden 12. maj 2021 til og med 7. juli 2021. Det betyder at fremviste årsdøgntrafik på Randersbro er forkert. Der arbejdes på at få fjerne forkert data i systemet.