Trafiktælling

Randers Kommune tæller trafikken mange steder i løbet af året.


Du har mulighed for at se de trafiktællinger, der er blevet udført til dato i Randers kommune.

Du kan se hastighed, antal køretøjer pr. døgn, lastbiler pr. døgn og cyklister pr. døgn.

OBS: Der har været observeret fejl i tælleapparatet på Randersbro i forhold til at klassificere lastbiler korrekt. Antallet af lastbiler pr. døgn vist i tællingen på Randersbro er dermed ikke retvisende. Der arbejdes på at få rettet fejlen. Det samlede antal køretøjer pr. døgn er dog retvisende.

Tællinger der fremgår af kortet kan godt kun omfatte enkelte kørselsretninger. Dette skyldes, at det i situationen har givet bedst mening at tælle en enkelt kørselsretning. Dette er svært at konstatere i det offentlige kortmodul. Du bedes henvende dig til vejeogtrafik@randers.dk hvis du har spørgsmål til tællingerne.