Grunde der grænser op til to kommuneveje

Ved en hjørnegrund med grænser til to kommuneveje, hvor sidevejen er lukket, f.eks. med beplantning eller et skilt, har grundejeren pligten til vintertjeneste på fortovet rundt om sin grund. Kommune har dog pligten til vintertjeneste på den del af fortovet, der går forbi lukningen.

Grundejerens og kommunens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund, der grænser til to kommuneveje, hvor sidevejen er lukket, f.eks. med beplantning eller skilt.

Ved en hjørnegrund der grænser til to kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov eller som gennemgående fortov langs denne, har grundejeren pligten til vintertjeneste på fortovet rundt om sin grund. Kommune har dog pligten til vintertjeneste på fortovet ved selve vejtilslutningen.

Grundejerens og kommunens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund, der grænser til to kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov eller som gennemgående fortov langs denne.

Ved en grund der grænser til to kommuneveje - en på forsiden og bagsiden af huset - har grundejeren pligten til vintertjeneste på den side, hvor der er adgang til grunden.

Kommunen har pligten til vintertjeneste på den side af grunden, hvor der ikke er adgang til grunden, da fortovet på denne side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen.

Grundejerens og kommunens pligt til vintertjeneste på en grund, der grænser til to kommuneveje - en på forsiden af grunden og en på bagsiden.

Ved en grund der grænser til to kommuneveje, hvor adgangen til grunden ligger på en kommunevej uden fortov, har kommunen har pligten til vintertjeneste.

Pligten til vintertjeneste på fortovet på vejen uden adgang til grunden kan ikke pålægges grundejeren, da fortovet ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til grunden.

Bemærk, at rabatter i grus eller græs også betragtes som fortov, når de er beregnet for gående. Disse skal dog ikke saltes eller ryddes.

Kommunens pligt til vintertjeneste på en grund, der grænser til to kommuneveje, men kun med adgang fra en kommunevej uden fortov.