Sådan afgiver du høringssvar

 Vil du afgive høringssvar her på høringsportalen kræver det, at du logger ind med MitID. Start med at klikke på linket "Afgiv høringssvar" ved den enkelte høring.

Hvis du ikke bruger MitID

Hvis du er fritaget for at anvende MitID, kan du sende dit høringssvar på en almindelig mail, pr. brev eller aflevere det personligt. Når du svarer på en af de tre måder, skal du huske at angive, hvilken høring det drejer sig om. Du skal også angive dit navn og din adresse. Det er ikke muligt at afgive et anonymt høringssvar.

Afleverer du høringssvaret som en almindelig mail, skal den mailes til randers.kommune@randers.dk.

Hvis du sender svaret pr. brev, skal du sende det til:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Personlig aflevering kan ske til Randers Kommunes reception ved hovedindgangen på Laksetorvet.

Alle høringssvar bliver offentliggjort

Dit svar vil under alle omstændigheder bliver offentliggjort på høringsportalen og i dagsordensmaterialet i forbindelse med den senere politiske behandling.

Vi offentliggør dit høringssvar på randers.dk, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig, og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, vil de oplysninger ikke blive offentliggjort.

Dit høringssvar bør ikke indeholde personfølsomme data, f.eks. oplysninger om personers helbredsforhold, diagnoser m.v.  

Hvis høringssvaret indeholder personfølsomme oplysninger vil oplysningerne blive fjernet inden offentliggørelsen på høringsportalen. I nogle tilfælde vil høringssvaret ikke kunne offentliggøres. Alle høringssvar vil indgå i kommunens sag og blive forelagt det politiske organ,  som behandler sagen.

Vær opmærksom på, at der normalt kan gå omkring 48 timer i hverdage og længere tid i forbindelse med weekender og helligdage, fra du har indsendt dit høringssvar, til det offentliggøres på høringsportalen. Det skyldes, at svaret skal gennemgås for evt. personfølsomme oplysninger. Ønsker du, at dit høringssvar skal være til inspiration for andre, der måtte have interesse i at afgive høringssvar, skal du derfor indsende dit høringssvar så tidligt i høringsfasen som muligt.