Arkitekturpolitik

Vedtaget i 2010

Arkitekturpolitikken indeholder store ambitioner om arkitektonisk kvalitet i hele Randers Kommune.

Randers er en by med historie, sjæl og sin helt egen identitet. Det skal vi forstå at bruge og beskytte, når der sker byudvikling.

Kommunens mange bevaringsværdige bygninger og historiske spor skal sikres for eftertiden og inddrages som en aktiv og levende del af byernes udvikling.

Det er byrådets klare mål at højne den visuelle og arkitektoniske kvalitet i de offentlige rum i såvel byområder som i landområderne i Randers Kommune.

Byrådets arkitekturpolitik skal være med til at sikre en tilpasning af nybyggeri til de eksisterende bygninger, området, landsbyen, kvarteret, landskabet eller naturen. Kvalificeret sagsbehandling på baggrund af fastlagte retningslinjer i vejledningsgrundlaget skal forhindre skæmmende bygninger og offentlige rum, herunder sikre byrummenes og landområdernes særlige karakter.

Det betyder ikke, at nybyggeri og byudvikling fremover skal være kedelig eller fantasiløs – tværtimod. Det skal netop fremover være muligt at skabe spændende og levende byudvikling, blot det sker med omtanke og i respekt for de eksisterende bygningers arkitektur, byrummenes karakter og indpasses hensynsfuldt i landsbyerne og i de åbne landområder.

Som noget nyt giver politikken i hæftet 'Muligheder med kvalitet' en række bud på helt konkrete byggemuligheder, frem for kun at beskrive en overordnet arkitekturpolitik.

Store ambitioner om kvalitet i bybilledet

Randers' bykerne bærer præg af at være en gammel by med rødder tilbage til Middelalderen. Derudover er naturen central i bybilledet, blandt andet snor Gudenåen sig igennem bymidten. Arkitekturen skal tage hensyn til kulturarven, men den skal samtidig afspejle nutidens arkitektoniske stil.

Muligheder med kvalitet

Selvom hæftet ikke er højtravende, så er ambitionerne store. Randers Kommune vil blandt andet signalere, at Randers ikke er en stillestående provinsby.

Randers Kommune ønsker ikke at trække arkitekturpolitikken ned over hovedet på de, der til daglig arbejder med byggeri og renovering i bymidten. Der fokuseres derfor på dialog og inddragelse.