Politikker

Politikker for de enkelte udvalg udmønter den fælles vision og fagudvalgets ønsker på eget fagområde. En politik kan også gå på tværs af flere områder.

Inden en politik bliver endelig vedtaget af fagudvalget og byrådet, bliver den sendt i høring. Se aktuelle høringer.

Vedtagne politikker