Politikker

Politikker for de enkelte udvalg udmønter den fælles vision og fagudvalgets ønsker på eget fagområde. En politik kan også gå på tværs af flere områder.

Politikker under udarbejdelse

  • Klima-, natur og miljøpolitik (Miljø- og Teknikudvalget)
  • Mobilitetspolitik (Miljø- og Teknikudvalget)
  • Forebyggelsespolitik (Børn- og Familieudvalget)

Politikker i høring

Inden en politik bliver endelig vedtaget af fagudvalget og byrådet, bliver den sendt i høring. Der er i øjeblikket ingen politikker i høring.

Vedtagne politikker