Ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet og kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådet vælges af og blandt befolkningen over 60 år. Ældrerådet består af 11 medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Camilla Juul Nielsen på camilla.juul.nielsen@randers.dk.

Ældrerådt Formand
Per Boysen
8900 Randers
Tlf.: 40558854
Mail: boysen@kabelmail.dk
Ældrerådt Næstformand 
Aase Boje
8930 Randers NØ
Tlf.: 24241752
Mail: Aase.boje@icloud.com
Ældrerådt Annette Johanne Nielsen
8920 Randers NV
Tlf.: 21459482
Mail: Wingesvej41@mail.tele.dk  
Ældrerådt Bent Martinsen
8900 Randers C
Tlf.: 20583185
Mail: martinsenbent@gmail.com  
Ældrerådt Carsten Brandenborg
8920 Randers NV
Tlf.: 22489219 Mail: carstenbrandenborg@mail.dk
Ældrerådt Ejvind Holger Clemmensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 42638242 Mail: ejc@fiberflex.dk  
Ældrerådt Kirsten Juul Thorup
8940 Randers SV
Tlf.: 51983430
Mail: k-pthorup@youmail.dk  
Ældrerådt Leif Torsten Aaby
8981 Spentrup
Tlf.: 51860707 Mail: lejola@nrdc.dk  
Ældrerådt Lena Gjettermann Stampe
8930 Randers NØ
Tlf.: 61717346 Mail: lenastampe@hotmail.com  
Ældrerådt Peder Vagn Poulsen
8920 Randers NV
Tlf.: 26879324 Mail: pedervp@hotmail.com  
Ældrerådt Susanne Jensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 61777146 Mail: s.jensen@c.dk  

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem
byens ældre befolkning og byrådet.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk
vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Hvad skal ældrerådet høres om?

 • Randers kommunes budgetter.
 • Alle kommunens tiltag inden for ældreområdet.
 • Planer om byggeri af boliger for ældre.
 • Planer for byggeri af plejehjem, samt udvidelser og evt. nedlæggelser.
 • Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandarder for plejehjem m.m.
 • Madservice i hjemmet og på plejehjem.
 • Kulturelle tilbud til ældre borgere.
 • Bybusdrift og Flexture for ældre borgere.
 • Sikre at fortove, gader og veje er ældrevenlige.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og problemer, der har generel eller principiel interesse.

Klagesager henvises til det klagesystem, der har med det enkelte lovområde at gøre. Nogle klager vil kunne danne grundlag for mere principielle overvejelser, og derfor kan problematikken evt. drøftes i ældrerådet.

Ældrerådet har 3 medlemmer i redaktionen af ”Pensionistavisen”, der udkommer 4 gange årligt og leveres til alle ældre i kommunen.

Endvidere nedsættes arbejdsudvalg efter behov.

For at støtte de ældre borgere, der køber kommunal mad, besøges alle områdecentre et par gange om året. En gruppe af ældrerådsmedlemmer spiser et måltid af dagens ret og rapporterer deres indtryk til Omsorgschefen i Randers Kommune.

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2022 afholdes:

 • 19. januar
 • 9. februar
 • 9. marts
 • 13. april
 • 11. maj
 • 8. juni
 • 10. august
 • 14. september 
 • 12. oktober
 • 9. november
 • 14. december

Ældrerådet er én gang årligt vært ved et Ældretræf, hvor kommunens ældre inviteres til at have en hyggelig og informativ eftermiddag sammen med foredrag, fællessang og kaffe.

ÆLDRETRÆF 2021 er aflyst. 

Se nyhed og fotos fra Ældretræf 2018.