Ældrerådsvalg - det nye ældreråd

Ældrerådsvalget 2021 blev afholdt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Ældrerådets valgperiode udløber 31. december 2021, hvorfor det nye ældreråds funktionsperiode er 2022-2025.

Ældrerådsvalget 2021 blev afholdt som et kombinationsvalg, hvor der kunne brevstemmes eller stemmes digitalt. Valgdeltagelsen endte på 48,378 %. 

Nedenfor ses de kandidater, som blev valgt til det nye ældreråd. 

Ældrerådet 2022-2025

 

Ældrerådt

Annette Johanne Nielsen, 72 år, Wingesvej 41, 8920 Randers NV"

Ældres muligheder og trivsel ligger mig meget på sinde. Jeg har derfor siden jeg i 2014 blev pensioneret været frivillig i Ældre Sagen, først som motionsven, bisidder m.v. – og nu som formand for Ældre Sagen i Randers-Nørhald-Langå. Jeg vil også gerne fortsætte i Ældrerådet og dermed også her være talerør for de ældre og bl.a. arbejde for tilstækkelig uddannet arbejdskraft til at sikre en værdig pleje og færre skiftende ansigter. Jeg vil også have fokus på digitaliseringen, der ikke må efterlade ældre i uvished og magtesløshed."

Ældrerådt

Bent Martinsen, 78 år, Stemannsgade 1, 1. th., 8900 Randers C

"I forbindelse med mit arbejde som sognepræst og som deltager i debatter om ældreplejen har det været vigtigt for mig, at indsatsen blandt ældre borgere er præget af omsorg, åbenhed og empati. Der bør være stor opmærksomhed i ældreplejen på, at den ældre i så høj grad som muligt kan bevare sin selvopfattelse og identitet. Ældrepolitik handler for mig om gennem forskellige indsatser at sikre ældre medborgere værdighed, sundhed, integritet, selvbestemmelse og livskvalitet også når behovet for hjælp bliver nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere. Hvis jeg bliver valgt til Ældrerådet, vil ovenstående holdninger være grundlaget for mit arbejde i rådet."

Ældrerådt

Carsten Brandenborg, 76 år, Skytten 4, 8920 Randers NV

"Jeg vil gerne arbejde for at udvikle og forbedre vilkårene for ældre i Randers. Blandt andet ved at sørge for at forbedre adgangsforhold til eksempelvis busser, kultur, idræt, m.m. Jeg vil også gerne gøre en indsats for at udvikle den teknologiske viden for ældre borgere."

Ældrerådt

Ejvind Holger Clemmensen, 74 år, Scandiasporet 9b, 2. tv., 8930 Randers NØ

"Jeg stiller op til ældrerådet, da jeg tænker mine mangeårige erfaringer med fagligt og politisk arbejde kan bruges til fordel for Randers Kommunes ældre medborgere. Jeg har gennem et langt liv været aktiv i fagbevægelsen, og sad bl.a. som lokal LO formand i 12 år. Ligeledes har jeg gennem årene haft flere bestyrelsesposter i forening og erhvervslivet. Jeg mener, at ældrerådet kan markere sig tydeligere, når det drejer sig om kommunens ældrepolitik, bl.a. når der sker nedskæringer. Mennesker, der har knoklet et langt arbejdsliv har brug for en ordentlig alderdom, og det vil jeg gerne kæmpe for, sammen med andre gode kræfter."

Ældrerådt

Kirsten Juul Thorup, 67 år, Herningvej 10, 8940 Randers SV

"Jeg bor i Vorup. Jeg er Social-og sundhedsassistent. Jeg har indtil jeg gik på folkepension i 2020 arbejdet i ældreplejen i Randers, hvor jeg også var valgt som Fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedspersonalet. Jeg har altid været glad for mit arbejde og har for det meste haft et godt samarbejde med pårørende og borgerne. Jeg har stadig lyst til at byde ind med viden og ideer til hvordan omsorgsområdet forsat kan være attraktiv for borgerne i Randers Kommune at bo og leve."

Ældrerådt

Leif Torsten Aaby, 77 år, Jennumvej 39, 8981 Spentrup

"Efter 8 år i Ældrerådet kan jeg se, at der stadig er boligproblemer for ældre medborgere, som kun har den alm. Pension. Den offentlige transport halter stadig i yderområderne. Plejen er ikke helt ”up to day” - husk det er os og vores forældre, som har opbygget vores dejlige samfund."

Ældrerådt

Lena Gjettermann Stampe, 69 år, Tjærbyvej 44, 8930 Randers NØ

"Jeg sidder i det nuværende ældreråd og har været med fra starten. Jeg har fundet ud af det er et spændende og vigtigt job. De henstillinger, ældrerådet kommer med, bliver der politisk lyttet til. I mange sager har omsorgsudvalget og de øvrige politikere brugt den henstilling, der er kommet fra os. Jeg vil utroligt gerne fortsætte arbejdet i ældrerådet til fælles bedste for vi ældre i Randers kommune. Jeg har lært rigtigt meget de sidste fire år - også selv om vores møder i et år er foregået digitalt. Så jeg vil gerne fortsætte, forhåbentligt snart med møder, hvor vi kan være ”rigtigt” sammen. Og denne gang vil jeg kunne arbejde videre med 4 års erfaring, hvilket helt sikkert er en stor fordel."

Ældrerådt

Peder Vagn Poulsen, 67 år, Jeppe Aakjærs Vej 2, 8920 Randers NV

"Fællesskabet og samarbejdet i et respektfuldt og tillidsfuldt miljø er vigtigt. Samspillet mellem alle grupper af borgere får kommunen til at hænge sammen og give værdi for alle – til glæde for den enkelte. Hensyn og respekt for den enkelte og helheden er grundlaget for samspillet mellem mennesker."

 

Ældrerådt

Per Jensen Boysen, 74 år, Vestergade 11, 2. th., 8900 Randers C

"Jeg genopstiller til Ældrerådet, fordi Ældrerådet er en naturlig del af ældre- og omsorgsarbejdet i Randers Kommune. Efter 8 år i Ældrerådet er det fortsat meningsfyldt for mig at være en del af kommunens ældre- og omsorgsarbejde, og fortsat være en røst i debatten om at bo og blive gammel i Randers Kommune."

 

Ældrerådt

 

Susanne Jensen, 62 år, Skovlyvej 22, 8930 Randers NØ

"Jeg har tidligere arbejdet som slagteriarbejder og blev i år 2000 uddannet som social- og sundhedsassistent. Jeg har siden arbejdet i ældreplejen i over 20 år i Randers Kommune, både i plejen og nu som aktivitetsmedarbejder. Jeg mener, at jeg har en erfaring med arbejdet i ældresektoren, som kan bruges i Ældrerådet. Jeg vil arbejde for at de ældre, udover god pleje, også tilbydes en god hverdag med øget livskvalitet."

Ældrerådt

Åse Boje, 68 år, Højvangsvej 27, Harridslev, 8930 Randers NØ

"I 40 år har jeg været ansat i sundheds- og ældresektoren, heraf de 26 år i Randers Kommune, specielt på hjælpemiddelområdet og som hørekonsulent på Hørecenter Midt. De erfaringer jeg har høstet gennem årene, ønsker jeg at anvende i mit frivillige arbejde i Ældrerådet i Randers Kommune. Jeg genopstiller til ældrerådsvalget i Randers Kommune, for at kunne formidle og viderebringe synspunkter.. for såvel de svage som de aktive ældre til byrådet og forvaltningen. Jeg er frivillig bisidder i Ældresagen. For mig er det af yderste vigtighed at have fokus på fremtidens service og tilbud på ældreområdet, herunder også tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning."