Ældrerådsvalg

Der skal afholdes valg til ældrerådet hvert 4. år. Ældrerådets valgperiode udløber 31. december 2021, hvorfor der skal afholdes valg til ældrerådet i 2021.

Valg af medlemmer til ældrerådet foregår ved direkte valg. Der skal i Randers Kommune vælges 11 medlemmer og 7 suppleanter.

Alle, som er bosiddende i Randers Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen (16. november 2021) er stemmeberettigede til ældrerådsvalget og kan samtidig stille op som kandidat.

Valget afholdes som et kombinationsvalg, hvor der kan stemmes enten digitalt eller ved brevstemme.

Nedenfor kan du læse mere om ældrerådsvalget, herunder om, hvordan du opstiller som kandidat. 

Kandidatanmeldelse til ældrerådsvalg 2021

Hvis du som borger er stemmeberettiget til ældrerådsvalget 2021 (bor i Randers Kommune og fylder 60 år senest den 16. november 2021), kan du opstille som kandidat til ældrerådsvalget.  Du skal desuden  samle fem stillere, som vil anbefale dig.

Anmeldelsen, stillerliste og en kort præsentation af kandidaten skal være indleveret  inden den  15. august 2021.

Man kan kun være stiller for én kandidat, og kandidaten kan ikke være stiller for sig selv.

Du kan indsende din kandidatanmeldelse på følgende måde:

  • Følg nedenstående link og log ind med nem-id. Udfyld felterne og upload den udfyldte stillerliste. 
  • Udfyld kandidatanmeldelsen og stillerlisten og indsend dem pr. mail til camilla.juul.nielsen@randers.dk 
  • Udfyld kandidatanmeldelsen og stillerlisten og indlever den til Byrådssekretariatet, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Camilla Juul Nielsen

OBS! Hvis du indsender kandidatanmeldelsen og stillerlisten via mail, må du ikke oplyse cpr-nr. 

Indsend kandidatanmeldelsen

Indsend din kandidatanmeldelse her - Husk at vedhæfte stillerliste

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ældrerådets sekretær, Camilla Juul Nielsen, på tlf. 8915 1905 eller mail camilla.juul.nielsen@randers.dk 

Skema til kandidatanmeldelse

Skema til liste over stillere

Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med ældrerådsvalg 2021

Ældrerådsvalget 2021 afholdes samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. 

Det vil sige, at den sidste dag for at afgive sin stemme er den 16. november 2021

Stemmesedler indsendt via post skal være modtaget senest på valgdagen den 16. november 2021. 

Stemmeseddel m.v. udsendes via brev og e-boks ca. 4 uger før valgdagen.

 

Valget afholdes som et kombinationsvalg, hvor der kan stemmes digitalt eller via brevstemme.

Alle vælgere får tilsendt en fysisk stemmeseddel med en frankeret svarkuvert. Derudover får alle vælgere tilmeldt digital post tilsendt stemmemateriale i e-boks. 

Den enkelte vælger har følgende muligheder for at afgive stemme til ældrerådsvalget 2021:

  • afgive sin stemme digitalt med sit NemID,
  • afgive sin stemme ved at udfylde den fremsendte stemmeseddel og anvende den frankerede svarkuvert, eller
  • afgive sin stemme ved at udfylde den fremsendte stemmeseddel, komme den i svarkuverten og aflevere den i dertil opstillede stemmebokse på det valgsted, hvor man skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalg.