Bæredygtighedsudvalget

§17- stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling i Flodbyen og i Randers Kommune, rådgiver byrådet om sager vedrørende bæredygtighed.

Læsten Bakker - Fotograf: Pernille Bering

Formand: Daniel Madié
Næstformand: Karen Lagoni

17 stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling varetager opgaver vedrørende:

  • Løbende følge med i implementeringen af Randers Kommunens "Klimaplan 2050", der er lavet i regi af DK2020.
  • Afgive udtalelse til byrådet om fremdriften af Klimaplan 2050 på tværs af forvaltningerne.
  • Afgive udtalelse i sager fra stående udvalg, der involverer forhold der er nævnt i Klimaplan 2050.
  • Sætte bæredygtighed på dagsordenen i geografien Randers Kommune som helhed ved selv at igangsætte analyser eller aktiviteter.
  • Indgå som et "advisory board" i drøftelser med Arealudviklingsselskabet i forbindelse med indarbejdelse af bæredygtighed i lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers.
  • Afgive udtalelser til stående udvalg om bæredygtighed i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers.

Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer og 4 eksterne ressourcepersoner. De eksterne ressourcepersoner udpeges af byrådet.

Eksterne ressourcepersoner:

  • Jens Kruhøffer
  • Rina Hansen
  • Tina Mariager Jensen
  • Torben Wenneberg