Børne- og familieudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en del af kommunens pædagogiske og sociale opgaver.

Formand: Mogens Nyholm

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på tlf. 8915 1102.

Næstformand: Pia Moldt

Børne- og familieudvalget varetager pædagogiske opgaver i forhold til børn og unge og sociale opgaver i relation til børn, unge og deres familier. Det drejer sig om opgaver vedrørende:

  • dagpleje og daginstitutioner
  • døgninstitutioner for børn og unge
  • forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge
  • krisecenter
  • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, bortset fra den del af vedligeholdelsen som henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

  • sektorplaner inden for børne- og familieområdet i samarbejde med økonomiudvalget
  • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Børne- og familieudvalgets forretningsorden