Omsorgsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældre.

Formand: Ellen Petersen

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på tlf. 8915 1923.

Næstformand: Lars Axel Nielsen

Omsorgsudvalget varetager opgaver vedrørende:

 • visitation på omsorgsområdet
 • områdecentre og plejeboliger m.v.
 • praktisk bistand og pleje til ældre, herunder rehabiliteringsforløb og hjemmesygepleje m.v.
 • hjælpemidler
 • aktiviteter og træningstilbud til ældre
 • madservice, herunder drift af køkken
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • sundhedsaftale, herunder udvikling af det nære sundhedsvæsen
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område, bortset fra den del af vedligeholdelsen som henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Omsorgsudvalgets forretningsorden