Socialudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.

Formand: Rosa Lykke Yde

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på social@randers.dk eller tlf. 8915 1931.

Næstformand: Henriette Malland

Socialudvalget varetager opgaver vedrørende:

 • rådgivning, vejledning og visitation af børn, unge og voksne handicappede bortset fra visitation til daginstitutions- og skoletilbud
 • døgninstitutioner for handicappede børn og unge
 • drift af særlige daginstitutioner og fritidstilbud for handicappede børn og unge
 • døgninstitutioner og botilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne handicappede
 • undervisningstilbud til voksne handicappede
 • kontaktperson- og ledsageordninger for handicappede
 • socialpsykiatrisk indsats i forhold til svært sindslidende
 • forsorgshjem og herberger
 • behandling af alkoholskader og forebyggelse af alkoholmisbrug
 • narkobehandling og forebyggelse af narkotikamisbrug
 • samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om rådgivning og tilbud til handicappede og socialt udstødte
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • samarbejdet med og støtte til frivillige sociale organisationer
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område, bortset fra den del af vedligeholdelsen som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Socialudvalgets forretningsorden