Ansættelse med løntilskud

Virksomheder har mulighed for at ansætte personer, der har svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, i et job med løntilskud.

Ved at ansætte en person i løntilskud får virksomheden tilskud til lønudgifterne i en periode og kan således på økonomisk fordelagtige vilkår lære medarbejderen godt at kende inden en eventuel ordinær ansættelse. Samtidig får medarbejderen erhvervserfaring og måske et fast arbejde ud af det.

Hvor længe en medarbejder kan være ansat med løntilskud, afhænger altid af en konkret vurdering. Det kan dog maks. være 4 måneder indenfor det offentlige og 6 mdr. inden for det private område.

Sådan bliver et løntilskudsjob oprettet

Som arbejdsgiver kan du selv stille en løntilskudsplads til rådighed. I de fleste tilfælde vil det dog enten være Jobcenter Randers eller en ledig, der kontakter dig med ønske om at få oprettet et løntilskudsjob.

Kontakt Center for Virksomhedsservice og Rekruttering, hvis du ønsker at oprette en løntilskudsplads eller bliver kontaktet af en person, der ønsker en løntilskudsplads.

Uanset hvad skal Jobcenter Randers godkende løntilskudsjobbet, inden medarbejderen begynder.

Vær opmærksom på, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af løntilskudsjob og almindelige ansættelser på virksomheden. Desuden skal ansættelsen betyde en udvidelse i den totale medarbejderstab, og hvis løntilskudspladsen bliver oprettet på en privat virksomhed, skal den person, der bliver ansat, som udgangspunkt have været ledig i mindst seks måneder.

Når ansættelsen med løntilskud ophører evt. også før tid indsendes blanket:

Økonomi

Jobcenter Randers udbetaler tilskud til både offentlige og private arbejdsgivere, der har en eller flere medarbejdere ansat med løntilskud.