Mentorfunktion

Mentorfunktion betyder, at den nye medarbejder får en mentor, der i den første tid kan give den ekstra vejledning og oplæring, som medarbejderen har brug for.

At få en god start på et nyt ansættelsesforhold er selvfølgelig vigtigt for både dig og den nye medarbejder. Nogle medarbejdere har dog behov for oplæring ud over det, man kan forlange, at en virksomhed tilbyder. Når det er tilfældet, er der mulighed for forskellige former for støtte. Den mest brugte ordning er mentorordningen.

Ordningen fungerer på den måde, at Jobcenter Randers frikøber en person til at fungere som mentor i nogle timer om ugen. Typisk vil det være en anden medarbejder på virksomheden, men en konsulent udefra kan også blive hyret til opgaven.

Det er muligt at kombinere mentorordningen med andre ordninger – for eksempel kan du godt få tilknyttet en mentor til en medarbejder, der bliver ansat med løntilskud.