Tilskud til opkvalificering ved ansættelse

Der er mulighed for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud.

Formålet er at forbedre visse persongruppers mulighed for ansættelse samt at gøre virksomhedernes ansøgerfelt større og rekruttering mere fleksibel.

Der kan gives tilskud til køb af eksterne kurser og uddannelser efter ansættelsestidspunktet, f.eks. hygiejnekurser, truckcertifikat, IT-kurser, sprogundervisning og lignende.

Muligheden omfatter personer med længerevarende ledighed, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, nyuddannede personer med handicap (Isbryderordningen).

Det er en betingelse, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, det må forventes virksomheden giver.

Tilskud bevilges på baggrund af arbejdsgivers ansøgning til Jobcenteret, og der skal ansøges inden udgiften afholdes.

Tilskuddet bevilges og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Der er ikke et formelt ansøgningsskema, men Jobcenteret kan oplyse nærmere om hvilke oplysninger, der skal afgives samt ordningen generelt.