Forsikring i virksomhedspraktik

Når borgere er i virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har kommunen i nogle tilfælde erstatningspligt overfor skader, som praktikanten forvolder.

Vejledning til virksomheder

Forsikring under virksomhedspraktik og vejledning/op-kvalificering.

Arbejdsskade

Anmeldelsesblanketten skal efter udfyldelse indsendes til jobcentret, som herefter sender den videre til arbejdsskadestyrelsen, som behandler sagen.

Tingsskade

Har praktikanten forvoldt skade på andre personer eller andres ejendele, kan arbejdsgiveren anmelde skaden til Jobcentret. Herefter vurderer jobcentret om skaden er omfattet af kommunens erstatningspligt.

Som udgangspunkt kræver det i følge dansk erstatningsret, at praktikanten har handlet groft uagtsomt eller forsætligt for at praktikanten, og dermed Randers kommune er erstatningsansvarlig.

Arbejdsgiveren vil blive anmodet om at udfylde vedhæftede skadesanmeldelse, da vi har brug for en tilkendegivelse fra arbejdsgiverens forsikringsselskab om, om skaden dækkes der. Såfremt arbejdsgivers forsikring ikke dækker skal afslaget medsendes sammen med vedhæftede skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at det også fremgår af skadeanmeldelsen, at der skal fremsendes fotos af skade og skadested sammen med anmeldelsen.