Forskrift for udeservering

Randers kommune har vedtaget ny forskrift for udeservering for at komme evt. konflikter i møde når der gives mulighed for sen udeservering i nogle områder.

Støj fra udeserveringen er en del af virksomhedens støj og bliver reguleret med påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan meddele påbud, hvis Kommunen konstaterer, at en virksomhed støjer væsentligt og vedvarende over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

I forbindelse med vedtagelse af nyt regulativ for midtbyen er der åbnet op for, at der i dele af Randers nu tillades udeservering efter kl. 22.

Forvaltningen vurderer derfor at der er behov for en forskrift. Hensigten med forskriften er at fastlægge et sæt spilleregler, som ikke er for restriktive i forhold til restaurationerne, men som skal sikre, at nabobeboelser ikke belastes for meget med støj fra udeserveringsarealet. Se forskriftens ordlyd i boksen til højre.

Forskriften for udeservering gælder på såvel private som offentlige arealer i tilknytning til en restauration.