Fakturakrav

Kravene til indholdet i en faktura fremgår af momsbekendtgørelsens kapitel 12 og af Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

De væsentligste krav til indholdet ifølge momsbekendtgørelsen er:

 • Fakturadato og en eventuel afvigende leveringsdato
 • Fortløbende fakturanummer
 • Sælgers navn, adresse og CVR-nr.
 • Købers navn og adresse
 • Varens/ydelsens art, mængde og pris
 • Momsgrundlaget (nettoprisen)
 • Gældende momssats og momsbeløbets størrelse
 • En specifikation af eventuelle momsfrie poster 

Herudover skal fakturaer til offentlige myndigheder ifølge Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder indeholde oplysninger om:

 • Fakturamodtagerens EAN-nummer
 • Personreference eller anden reference samt evt. ordre- eller rekvisitionsnummer
 • Kontostreng, hvis den offentlige myndighed har oplyst denne

Ifølge bekendtgørelsen har kommunen ret til at udskyde betalingen af en faktura, hvis den ikke opfylder disse krav, eller hvis den ikke er fremsendt elektronisk.