MED-samarbejdet

Vi har en MED-organisation, hvis fornemste opgave er at udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere for at understøtte løsning af kerneopgaven.

For os er det vigtig med en åben og dialogbaseret kultur med gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere.

MED-aftalen i Randers Kommune sætter rammen for dette samarbejde. Og den understøtter, at alle medarbejdere har mulighed for MED-indflydelse og MED-bestemmelse (MED) på egne forhold og på rammerne for arbejdet – enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant.

MED-aftalen bygger på:

  • at der er gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere.
  • at begge parter indgår i en fælles kultur af åbenhed, lyst til at samarbejde og vilje til at inddrage den anden part i beslutningsprocessen.
  • at aftalen skal være let at forstå og administrere, således ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på det daglige arbejde

Her kan du se en video, der forklare hvordan MED-strukturen er i Randers Kommune.