Randers Kommune som arbejdsplads

I Randers Kommune er vi stolte af vores arbejde og arbejdspladser.

Hos os er hver enkelt medarbejder en vigtig ressource i bestræbelsen på at sikre, at Randers Kommune fortsat er et attraktivt sted at arbejde, bo og leve – både for borgere, brugere og ansatte.

Derfor er vi optagede af at skabe gode vilkår og udviklende rammer for vores ansatte. Derfor har vi fokus på balancen mellem privat- og arbejdsliv, det gode arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Vi tror på, at dette fokus fremmer trivsel og arbejdsglæde hos vores ansatte og dermed resulterer i stærke faglige miljøer, orientering mod borgere og brugere samt serviceydelser af høj kvalitet.

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe. Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fem fagdirektører.