Trivsel og et godt arbejdsmiljø

Randers Kommune er et godt sted at arbejde. Vi vil være kendt som en attraktiv arbejdsplads, og vi fortæller gerne om vores arbejde.

Her er højt til loftet, frihed i arbejdet, ordentlighed og et godt fællesskab.

Vi værner om retten til et stærkt og sundt arbejdsmiljø på alle vores arbejdspladser.

Derfor er vi optaget af den fælles opbakning både fra medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

De fælles arbejdsmiljømål

Vi har sat en fælles retning med en ambitiøs arbejdsmiljøstrategi med tre arbejdsmiljømål (evt. drop down bokse med de tre punkter):

 • Vi ønsker en arbejdsplads med høj trivsel og fremmøde
  Vi skal trives med vores arbejdsopgaver, arbejdsfællesskaber samt kontakten til borgerne. Vi vil arbejde for et lavt sygefravær til gavn for såvel den enkelte medarbejder som arbejdsfællesskabet og borgerne. Herudover vil vi sætte fokus på de langtidsfriske på arbejdspladserne.
 • Vi ønsker en tryg og stærk sikkerhedskultur, hvor vi har fokus på det fysiske arbejdsmiljø
  Vi vil forebygge arbejdsulykker og ønsker at færre udsættes for væsentlige fysiske belastninger. Vi tager fælles ansvar for arbejdsmiljøet og styrker introduktion af nyansatte.
 • Vi ønsker et psykisk sundt og attraktivt arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejdsmængde, ressourcer og krav
  Vi vil understøtte det meningsfulde arbejde med borgeren i centrum. Vi vil fremme den attraktive og tillidsbaserede arbejdsplads. Vi arbejder forebyggende og vi håndterer professionelt, når medarbejdere udsættes for vold, trusler eller chikane

Måling af trivslen

Hvert tredje år måler vi trivslen – både den fysiske og psykiske – blandt alle ledere og medarbejdere. Den seneste måling fra 2022 viste at trivslen er høj, idet 89 procent af medarbejderne og 97 procent af lederne alt i alt er tilfredse med at arbejde i Randers Kommune.

Endvidere bliver der scoret højst på tre parametre:

 • At medarbejderne oplever, at lederen har tillid til, at de gør et godt stykke arbejde
 • At medarbejderne fortsat ønsker at være ansat i Randers Kommune
 • At medarbejderne oplever, at arbejdsopgaverne er meningsfulde

På baggrund af trivselsmålingen og arbejdspladsvurderingen laver alle arbejdspladser deres egne planer for handlinger, som skal forbedre trivslen.