Byråd sætter retning på udviklingen af erhvervsområdet

På mødet den 18. marts 2024 har Randers Byråd vedtaget en ny erhvervspolitik og en strategi for erhvervslokalisering, der blandt andet skal sikre egnede arealer til fremtidens erhvervsbehov.

To centrale dokumenter for udviklingen på erhvervsområdet blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 18. marts 2024. Nemlig en ny erhvervspolitik og en strategi for erhvervslokalisering, der blandt andet skal sikre egnede arealer til fremtidens erhvervsbehov.

Politikken og strategien beskriver blandt andet, hvordan skal Randers Kommune skal samarbejde med det lokale erhvervsliv i fremtiden, hvilke emner der skal være i fokus, og hvordan det sikres, at kommunen har de rigtige erhvervsområder til rådighed nu og i fremtiden.

Hent Randers Kommunes nye erhvervspolitik

Hent strategi for erhvervslokalisering

Et erhvervsliv i forandring

Udviklingen på erhvervsområdet i Randers Kommune betyder, at der kommer stadig flere små og mellemstore virksomheder og flere serviceerhverv, mens detail- og engroshandel bliver mere digital. Samtidig byder omverdenen på geopolitiske omvæltninger, som forstyrrer globale forsyningslinjer, imens klimaforandringer fordrer, at der tænkes nyt og handles. Det er nogle af de forandringer, som den nye erhvervspolitik og strategi for erhvervslokalisering tager højde for.

Erhvervspolitikken har fokus på at udvikle og forbedre de fundamentale services for erhvervslivet i Randers Kommune. De særlige fokusområder i politikken er Grøn omstilling og cirkulær økonomi samt Oplevelsernes Randers.

Strategien for erhvervslokalisering går blandt andet ud på at definere de bedst egnede steder til erhvervsområder og i disse områder skabe rammerne for forskellige typer af virksomheder med forskellige behov.

Både erhvervspolitikken og strategien for erhvervslokalisering er skabt i et samarbejde med erhvervslivet. I forhold til politikken har der blandt andet været holdt en konference for virksomheder, mens der til strategien blandt andet er gennemført en række interviews med virksomheder og udviklere. Forslag til politikken og strategien var desuden i offentlig høring sidste efterår, hvor der undervejs også blev holdt et drop-in møde for interesserede.

Høringsmateriale og høringssvar:

- Strategi for erhvervslokalisering

- Erhvervspolitik