Naturen i Hvidemølleområdet skal kobles sammen med byen

Randers skal bindes tættere til Gudenåens naturskønne arealer. Derfor startes arbejdet nu på den forundersøgelse og fordebat, der sigter mod at skabe adgange fra byen til den grønne kile langs Gudenåen, der strækker sig fra Den blå Bro og videre mod vest.

“Randers har en enestående mulighed for at skabe en bydel med naturen som omdrejningspunkt, og byen fortjener et åndehul så tæt på bykernen. Det er vigtigt, at vi nu sætter skub i processen, hvor naturen skal forbindes til byen. Forundersøgelsen er et stort skridt i den proces,” siger Claus Berggren, formand for erhvervs- og planudvalget i Randers Kommune.

Erhvervs- og planudvalget har bestemt, at der nu skal iværksættes en fordebat, hvor der indhentes forslag og idéer til, hvordan byen og arealerne ved Hvidemølle bindes sammen, og hvordan de smukt beliggende arealer kan benyttes. Debatten indgår som element i en efterfølgende forundersøgelse, der er første skridt på vejen mod en helhedsplan for området.

Flere planer har været i spil for området, men det er nu besluttet at følge en plan med naturen i centrum, hvor der er adgang fra byen.

Udgangspunktet er at skabe en rekreativ bydel med naturen som omdrejningspunkt, hvor der sikres en stærk sammenhæng mellem natur og by. Planen er at skabe et sammenhængende naturområde med stærke synergier mellem vand, dyreliv, eksisterende naturværdier, rekreative ruter, Randers Regnskov, Biosfæren, Naturcenter Randes, Gasværksgrunden og Randers Station.

For den konkrete plan bliver det vigtigt, at området ikke lukker sig om sig selv, men at sammenhængende strukturer indtænkes i disponeringen af området. Udviklingsprincipper og særligt grønne forbindelser for det samlede område er vigtige. Helhedsgrebet vil for dette område i høj grad handle om Randers bys sammenhæng til ådalens natur.

Opkobling til nærliggende by og natur, gode visuelle og fysiske forbindelser til tilstødende bykvarterer er essentielle elementer for udviklingen af området.

“Nord for Viborgvej, Jernbanegade og stationsområdet fremstår byområdet Randers veldefineret med høje karreer, men syd for vejen fremstår området rodet og usammenhængende. Det er ikke synligt, at det naturskønne område omkring Gudenåens udløb ligger få hundrede meter derfra. Det skal vi gøre noget ved,” siger Kim Bak Kolstrup, arkitekt i Randers Kommune. Det er samtidig vigtigt med fokus på de fysiske forbindelser, og hvordan både bløde trafikanter og biler finder deres plads i området.

Som en del af helhedsplanen skal der indledningsvis indhentes forslag og idéer fra borgere og brugere af området. Så skal der udarbejdes en forundersøgelse af områdets muligheder, der skaber overblik over tekniske forhold, bindinger, udfordringer og potentialer. Det danner grundlag for udarbejdelsen af den helhedsplan, som skal strukturere bl.a Regnskoven og Hvidemølleområdet som en del af en helhedsbetragtning.

Planen spiller samtidig ind i klimaudfordringerne. Det er ambitionen at skabe en sammenhængende plan for området, der også anviser muligheder for regnvandshåndtering og klimatilpasning.

Fordebatten kommer til at løbe fra 7. marts til 4. april 2024. Der er adgang til fordebatten her.