Ny mulighed for at opføre almene boliger i Spentrup

Randers Byråd har på mødet den 29. januar 2024 vedtaget en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre 36 almene boliger og et grønt rekreativt areal i Spentrup.

Nye almene lejeboliger er godt på vej til at kunne blive en realitet i Spentrup. I hvert fald har byrådet på mødet den 29. januar 2024 nu vedtaget den lokalplan og kommuneplantillæg, der gør det muligt at opføre boligerne.

Konkret vil den nye planlægning give mulighed for at opføre op til 36 rækkehuse og et nyt rekreativt område på et areal mellem Blicherskolen og Spentrup Idræts- og Kulturhus.

Et forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring i efteråret 2023.

Se høringsmaterialet og alle høringssvar

Randers Kommune støtter projektet

Det er Lejerbo Randers, der ønsker at opføre de 36 almene senior- og familieboliger på stedet, og Randers Byråd afsatte tilbage i september 2021 godt 5 millioner kroner i støtte til projektet. Penge, der kommer fra byrådets samlede budget for almene boliger i årene 2022-2025

Lokalplanens område udgør ca. 2,3 hektar og er afgrænset af Skaldhøjvej mod nordvest og Haldvej mod syd. Det ligger i en blandet bystruktur som både består af større offentlig bebyggelse, et parcelhuskvarter, samt byens ældste boligbebyggelse, der er opført fra år 1500 til 1920.