Ny politik for udviklingen i landsbyer og lokalsamfund

Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne i Randers Kommune, og udviklingen i landsbyer og lokalsamfund skal tage højde for områdernes forskellighed, særlige identiteter og unikke potentialer. Det er blandt målene i en ny landdistriktspolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 30. oktober. 2023.

På mødet den 30. oktober 2023 har Randers Byråd vedtaget en ny landdistriktspolitik, der er skabt med udgangspunkt i Randers Kommunes Vision 2030.

Politikken sætter de overordnede rammer for, hvilken retning Randers Kommune og borgerne lokalt ønsker, at landsbyerne og lokalområderne skal bevæge sig i.

Lokalt engagement er drivkraften

Det overordnede mål i landdistriktspolitikken er, at det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne. Og det er vigtigt, at udviklingen tager højde for områdernes forskellighed, særlige identiteter og unikke potentialer.

Samtidig er det afgørende, at politikken understøtter det lokale engagement og fællesskaberne, der er drivkræfterne bag udviklingen i landdistrikterne.

Fire temaer

Den nye landdistriktspolitik er opdelt i fire temaer, der på forskellig vis er med til at fremme udviklingen. De er valgt på baggrund af en inddragende proces, hvor borgere, foreninger og repræsentanter fra kommunens forsamlingshuse har haft mulighed for at komme med input.

Temaerne er Levedygtige landsbyer og lokalsamfund, Energi og bæredygtig udvikling samt Bosætning og Samarbejde på tværs. Med disse temaer er der fokus på både de fysiske rammevilkår, fællesskaberne og foreningslivet, der binder tingene sammen, og får lokalområderne til at blomstre.

Flere politikker og strategier

Randers Byråd har i den seneste tid behandlet en række nye politikker, strategier og aftaler, der alle tager udgangspunkt i Vision 2030. Og landdistriktspolitikken skal ses i sammenhæng med disse.

Tidligere har byrådet blandt andet vedtaget en ny Omsorgspolitik, Kulturpolitik, Sundhedspolitik, Børne- og ungepolitik og Beskæftigelsespolitik. Undervejs er bl.a. også en ny erhvervspolitik.

Læs mere om Randers Kommunes politikker og strategier