Ny prognose: Lokale virksomheder efterspørger fortsat arbejdskraft

Der er stadig rigtig godt gang i det lokale arbejdsmarked på niveau med sidste år, og det giver fortsat rekrutteringsudfordringer hos lokale virksomheder.

Arbejdskraftprognosen for 2024 er lavet af Jobcenter Randers på baggrund af interviews med 586 lokale virksomheder om deres forventede arbejdskraftbehov de næste 12 måneder.

"Årets arbejdskraftprognose bekræfter nogle af de flaskehalse, som arbejdsmarkedet står over for. Der er stadig høj efterspørgsel på kompetencer inden for en række sektorer, der har svært ved at rekruttere den efterspurgte arbejdskraft," siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

Sammen med resten af Beskæftigelsesudvalget tager han bestik af prognosen.

"Den store efterspørgsel understreger, igen i år, vigtigheden af, at vi arbejder målrettet med opkvalificering inden for mangelområderne. Det peger også på, at virksomhederne med fordel kan tænke rekruttering bredere ved i højere grad at kigge på, hvilke opgaver de skal have løst, frem for at tænke i konkrete stillinger," siger Bo Vestergaard.

Ligesom de foregående år ses fortsat en høj efterspørgsel på faglært arbejdskraft, mens behovet for ufaglærte fortsat er faldende. Derudover forventer virksomhederne en fortsat stigning i efterspørgslen på kandidater med lange videregående uddannelser samt i mindre grad korte og mellemlange videregående uddannelser.

Efterspørgslen på lærlinge og elever er stabil og på niveau med 2023. Undersøgelsen viser dog samtidigt, at færre små virksomheder har eller forventer at ansætte lærlinge og elever sammenlignet med undersøgelsen i 2023.

Virksomheder med fokus på CSR

Det nye Corporate Sustainability Reporting Directive fra EU stiller nye krav til virksomhederne og deres ESG-rapportering af deres evne til inklusion, social ansvarstagen og bæredygtig personalepolitik. Arbejdskraftprognosen viser, at 70 % af de adspurgte virksomheder fortsat vil have fokus på inklusion og en mangfoldig arbejdsplads. De virksomheder opnår bredere rekrutteringsgrundlag fx ved at tilbyde mere oplæring og nedsatte og fleksible arbejdstider.

Den nye prognose viser dog et fald i virksomhedernes tiltag for at skabe mangfoldige arbejdspladser, og at især små virksomheder gør mindre for et mangfoldigt arbejdsmarked end i 2023. Flere arbejdsgivere er blevet bedre til at tænke i opgaver frem for stillinger. Det gør det lettere at skabe CSR-jobs, der kan varetages af jobsøgende fra kanten af arbejdsmarkedet og længerevarende ledige, som har brug for støtte for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

"I forhold til landsplan, har vi i Randers Kommune udfordringer med udviklingen i vores udgifter til indkomstoverførsler - vores andel af de samlede udgifter er stigende, og det er et stort problem for kommunens økonomi. Hver gang virksomhederne ansætter medarbejdere i CSR-job og får dem væk fra overførselsindkomster, er det en gevinst for både den enkelte borger og for kommunens økonomi. Derfor er det glædeligt fortsat at kunne konstatere, at 70% af virksomhederne i Randers har et inkluderende menneskesyn og prioriterer mangfoldig rekruttering. Det fortjener de stor tak for," siger Bo Vestergaard.

"CSR-ansættelserne giver også en gevinst for virksomhederne, for vi kan se, at de kan få en bedre bundlinje ved at konkrete opgaver løses af CSR-jobbere, da det frigiver de faglærtes timer til mere faglært arbejde. Og det er de faglærte, der er sværest at rekruttere i tiden. Derfor er det vigtigt, at vi skruer op for, at virksomhederne har kyndig vejledning i ESG og CSR til rådighed i jobcentret," siger Bo Vestergaard.

Find hele prognosen her.

Seneste nyheder

Nyheder