Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet kommer i høring

Randers Kommunes Børne- og familieudvalg har besluttet at sende et forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring. Forslaget omfatter kommunale dagtilbud, selvejende daginstitutioner og børnebyer i Randers Kommune.

Børne- og familieudvalget har netop besluttet at sende en ny model for, hvordan økonomien fordeles på dagtilbudsområdet, i høring.

"Det her er komplekst, og der er mange forhold at forholde sig til. Derfor har vi i udvalget besluttet, at de forskellige mulige måder at udmønte en ny tildelingsmodel på, skal gennemgås på et møde for bestyrelser, ligesom vi vil gøre os umage med at kommunikere det," siger Mogens Nyholm, formand for Børne- og familieudvalget.

I 2021 vedtog Folketinget en lov om minimumsnormeringer i dagtilbud, daginstitutioner og børnebyer. Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Fra 2024 skal der være 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale til 6 børnehavebørn.

I Randers Kommune har Randers byråd, i tillæg til loven om minimumsnormeringer, vedtaget at:

  • Minimumsnormeringerne skal realiseres på kommuneniveau fra 2023 – et år tidligere end lovgivningen træder i kraft.
  • Minimumsnormeringerne realiseres på institutionsniveau fra 2024.
  • At uddannelsesgraden gradvist øges, således 65 % af det pædagogiske personale er uddannede pædagoger i 2025.
  • At 30 % af den pædagogiske leders tid skal indregnes i opgørelsen af minimumsnormeringer

Den ny tildelingsmodellen rummer de forskellige fordelingsnøgler til, hvordan dagtilbudsområdets samlede økonomi bliver fordelt imellem de enkelte aftaleenheder. Årsagen til, at der skal være en ny tildelingsmodel er, at de tillæg til loven som Byrådet har vedtaget, stiller ændrede krav til økonomistyringen på dagtilbudsområdet.

Materialet der nu kommer i høring, er en gennemgang af den samlede tildelingsmodel og med flere mulige måder at udmønte økonomien på. Materialet indeholder derfor også et overblik over konsekvenser ved tildelingsmodellens indbyggede ændringer fx i såkaldte særtildelinger til de enkelte aftaleenheder.

Høringsmøde

Der gennemføres et online møde den 29. august kl. 16.30-17.30, hvor forvaltningen præsenterer indholdet i tildelingsmodellen.

Se høringsmaterialet og nærmere info.

Høringsfrist

Høringssvar fra bestyrelserne skal indgives via Randers Kommunes høringsportal senest den 8. september 2023.

Seneste nyheder

Nyheder