Nyt større boligområde kan nu etableres i Haslund

På mødet den 18. marts 2024 har Randers Byråd vedtaget en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre næsten 100 nye boliger i Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune. Lokalplanen blev vedtaget sammen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport.

Der kan være et nyt, større boligområde på vej i den lille by Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune. En ny lokalplan for et 12,3 hektar stort område gør det nemlig muligt at opføre næsten 100 nye boliger. Og på byrådsmødet den 18. marts 2024 blev lokalplanen vedtaget sammen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport.

Dermed er det nu op til bygherre at realisere de muligheder, lokalplanen giver.

Forslaget til lokalplanen har været i høring, og der har desuden været afholdt et borgermøde i lokalområdet om planerne. På baggrund af høringen er der lavet en række justeringer i forslaget – blandt andet er der i det nu vedtagne forslag krav om at etablere fartdæmpninger og midterhelle på Haslund Klostervej.

Se høringsmaterialet og alle høringssvar

Parcel- og rækkehuse

Den nye lokalplan omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43, der i dag bliver brugt til landbrugsdrift og hestehold. Her vil den eksisterende bebyggelse blive revet ned i forbindelse med byggemodning af området – og i stedet giver lokalplanen mulighed for at opføre op mod 100 nye boliger i to delområder.

I delområde 1, der ligger i den østlige del af området, vil der kunne opføres 23-26 fritliggende parcelhuse, mens der i delområde to i den centrale del vil kunne opføres 70 rækkehuse.

Ud over boliger omfatter lokalplanforslaget blandt andet også etablering af støjvold og regnvandsbassin.