Udviklingen på erhvervsområdet er sat til debat

På mødet den 27. november 2023 har Randers Byråd besluttet at sende to centrale dokumenter for udviklingen på erhvervsområdet i høring. Nemlig en ny erhvervspolitik og en strategi for erhvervslokalisering, der blandt andet skal sikre egnede arealer til fremtidens erhvervsbehov.

Hvordan skal Randers Kommune samarbejde med det lokale erhvervsliv i fremtiden? Hvilke emner skal være i fokus? Og hvordan sikres det, at kommunen har de rigtige erhvervsområder til rådighed – nu og til fremtidens erhverv?

Det er nogle af de spørgsmål, som forslag til en ny erhvervspolitik og en strategi for erhvervslokalisering beskæftiger sig med. Og disse centrale dokumenter for udviklingen på erhvervsområdet i Randers Kommune er nu i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 27. november 2023.

Kom med dine input

Med beslutningen får alle mulighed for at kommentere og komme med input til politikken og strategien. Høringen foregår i perioden fra den 28. november 2023 til den 2. januar 2024 og tirsdag den 12. december vil forvaltningen holde et drop-in møde, hvor man kan komme forbi til en uformel snak. 

Al høringsmateriale er offentliggjort på randers.dk/høringer, hvor der også er flere informationer om drop-in mødet. Du finder det hele her:

Grøn og bæredygtig profil

Både forslaget til erhvervspolitikken og strategien for erhvervslokalisering er skabt i dialog med lokale virksomheder. De tager udgangspunkt i Randers Kommunes vision og den overordnede politiske målsætning om, at Randers Kommune skal kendes som en konkurrencedygtig og stærk erhvervskommune – med en klar grøn og bæredygtig profil.

I forslaget til erhvervspolitikken er formålet at udvikle og forbedre de fundamentale services for erhvervslivet i Randers Kommune. Og de særlige fokusområder i politikken er Grøn omstilling og cirkulær økonomi samt Oplevelsernes Randers.

Strategien for erhvervslokalisering tager udgangspunkt i at finde de bedst egnede steder til erhvervsområder og i disse områder skabe rammerne for forskellige typer af virksomheder med forskellige behov. Et formål er også at reducere risiko for miljøkonflikter mellem virksomheder og omgivelser og give mulighed for synergi virksomhederne imellem.