Vellykket stormøde for de socialt udsattes stemme

Temaet til Udsatterådets stormøde var i år psykiatrien, og det emne blev behandlet på mødet i Underværket onsdag 21. februar 2024.

Udsatterådet præsenterede deres årsberetning på mødet. Foto: Randers Kommune

”Vi er glade for at se så mange,” indledte Trine Juel, lokalformand i SIND og en af repræsentanterne i Udsatterådet. Der var nemlig et flot fremmøde til det årlige stormøde for Udsatterådet, som er talerør for de mennesker som lever med forskellige former for sårbarhed og udsathed i Randers Kommune.

Blandt de fremmødte var ud over Udsatterådets egne medlemmer både repræsentanter fra kommunens socialområde, psykiatrien i Region Midt, SAM Foreningen og mange andre interesserede.

Årsberetning og regionspsykiatriens ansvar

Første punkt på dagsordenen var rådets årsberetning, der gav et indblik i rådets arbejde i det forgangne år. Særligt blev et nyt postkasse-initiativ markeret. Udsatterådet har arrangeret, at der nu står postkasser i Psykiatriens Hus, på caféer og varmestuer rundt omkring i kommunen, hvori borgere kan komme med kommentarer og holdninger til kommunen. De kommentarer kan Udsatterådets medlemmer bruge til at blive klogere på, hvad der ligger lokale udsatte personer på sinde.

Efter årsberetningen fulgte et oplæg fra to medlemmer af et nyt team i regionspsykiatrien, som fremover skal hjælpe de mest sårbare borgere med dobbeltdiagnoser – nogle borgere, som nu bliver hjulpet af kommunen. Det nye team skal blandt andet hjælpe med at behandle rusmiddelproblemer og udrede psykiatriske og sociale problemer. Den præsentation gav grobund for en fællessnak om, hvordan borgerne bedst kan opspores og sendes i retning af de korrekte tilbud.

Forhåbninger til fremtiden

Efter en kort kaffepause var det tid til at lytte til Knud Kristensen, tidligere landsformand for SIND og medlem af Etisk Råd og Rådet for Socialt Udsatte, som delte sin ekspertise om fremtidens psykiatri og de tendenser, der vil forme den. Med en appel til en værdig og inkluderende tilgang til psykiatrien, talte Knud Kristensen om forhåbningerne til et bedre og mere funktionelt og retfærdigt system uden store menneskelige omkostninger i fremtiden.

Som afslutning gav gruppedrøftelser ved bordene mulighed for, at deltagerne kunne komme med input til, hvordan man bedst muligt kan adressere de udfordringer, som socialområdet både kommunalt og regionalt stor over for nu og i fremtiden. Udsatterådet kommer til at bruge de mange gode input fra stormødet i deres videre arbejde.

Læs mere om Udsatterådet her.

Lokalformand i SIND og en af repræsentanterne i Udsatterådet, Trine Juel, bød velkommen. Foto: Randers Kommune