Arbejdsmarkedsområdet

Aftaler, budgetter og regnskaber for Sprogcenter Randers, Borgerservice, jobcentret og ydelseskontoret

På arbejdsmarkedsområdet er der to aftaleenheder, Sprogcenter Randers, samt fra 2021 administrationen på jobcenter og ydelseskontor.

Kontaktperson
Diana Knudsen
Email: diana.knudsen@randers.dk

Sprogcenter Randers

Sprogcenterets hjemmeside

Borgerservice, Jobcenter og Ydelseskontor

Det samlede nettobudget til aftaleenheden er 113,6 mio. kr. i 2021.

Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:

  • Jobcenter
  • Ydelseskontor
  • Borgerservice

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på jobcenter og ydelseskontor blevet en aftaleenhed, og er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område.

Borgerservice er fortsat en del af bevillingen "Administration", som hører under økonomiudvalget.

Der er samlet set budgetteret med nettoudgifter for 113,6 mio. kr. inden for servicerammen til administration af jobcenter og ydelseskontor.

Herunder kan du se, hvilke områder der er omfattet af aftaleenheden. Desuden vises budgetbeløbene for 2021.

Administration Jobcenter

  • Aftale
  • Budget
  • Regnskab

Administration Ydelseskontor

  • Aftale
  • Budget
  • Regnskab