Skole

Afdelingen Skole indeholder 19 folkeskoler, to specialskoler, fritidshjem og klubber, ungdomsskolen, UU Randers og Skolernes Udviklingscenter.

Skolechef
Carsten Fredslund Andersen
Mobil: 3056 3449
E-mail: carsten.fredslund.andersen@randers.dk

Afdelingen (også kaldet Skoleforvaltningen) skal støtte skolernes arbejde med at leve op til de politisk besluttede målsætninger.

Afdelingen arbejder for, at folkeskolerne har et godt samspil mellem alle interessenter omkring skolerne (bestyrelser, fælleselevråd, MED-organisation, ledere og medarbejdere). Samtidig arbejder forvaltningen på at hæve de faglige resultater, øge trivslen og begrænse fravalg af folkeskolen.