Skole

Afdelingen Skole har bl.a. ansvaret for skoler, specialskoler og fritidstilbud til børn og unge.

Skolechef
Morten Lyhne
Mobil: 2946 9612
E-mail: Morten.Lyhne.Lodberg.Sorensen@randers.dk 

Afdelingen (også kaldet Skoleforvaltningen) skal støtte skolernes arbejde med at leve op til de politisk besluttede målsætninger.

Afdelingen arbejder for, at folkeskolerne har et godt samspil mellem alle interessenter omkring skolerne (bestyrelser, fælleselevråd, MED-organisation, ledere og medarbejdere). Samtidig arbejder forvaltningen på at hæve de faglige resultater, øge trivslen og begrænse fravalg af folkeskolen.

Afdelingen Skole indeholder: