Om organisationen

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe. Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fem fagdirektører.

Via nedenstående links finder du en oversigt over organisationen og mere information om de enkelte fagforvaltninger og stabe, herunder bl.a. information om de enkelte afdelingers arbejdsopgaver og navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer m.m. i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Stilling 2018 2019 2020
Kommunaldirektør 1.805.046 1.822.881 1.872.226
Økonomidirektør 1.035.782 1.046.016 1.074.331
Direktør Udvikling, Miljø og Teknik 1.229.161 1.185.326 1.217.411
Direktør Børn og Skole 1.173.726 1.236.989 1.270.473
Direktør Social og Arbejdsmarked 1.276.173 1.288.764 1.323.650
Direktør Sundhed, Kultur og Omsorg 1.227.474 1.239.602 1.273.158

Kilde: Silkeborg Data – Løn opgjort i oktober omregnet til årsløn ekskl. pension