Om organisationen

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe. Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fem fagdirektører.

Via nedenstående links finder du en oversigt over organisationen og mere information om de enkelte fagforvaltninger og stabe, herunder bl.a. information om de enkelte afdelingers arbejdsopgaver og navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer m.m. i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Kilde: Silkeborg Data – Løn opgjort i oktober omregnet til årsløn ekskl. pension

Kommunaldirektør

2020: 1.872.226

2021: 1.909.476

2022: 1.958.080

Økonomidirektør

2020: 1.145.756

2021: 1.197.692

2022: 1.228.178

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

2020: 1.217.411

2021: 1.241.632

2022: 1.350.147

Direktør for Børn og Skole

2020: 1.270.473

2021: 1.295.750

2022: 1.328.732

Direktør for Social og Arbejdsmarked

2020: 1.323.650

2021: 1.349.985

2022: 1.384.348

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

2020: 1.273.158

2021: 1.273.299

2022: 1.356.983