Om organisationen

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe. Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fem fagdirektører.

Via nedenstående links finder du en oversigt over organisationen og mere information om de enkelte fagforvaltninger og stabe, herunder bl.a. information om de enkelte afdelingers arbejdsopgaver og navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer m.m. i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Kilde: Silkeborg Data – Løn opgjort i oktober omregnet til årsløn ekskl. pension

Kommunaldirektør

2021: 1.909.476

2022: 1.958.080

2023: 1.988.162

Vicekommunaldirektør (Økonomidirektør indtil 2023)

2021: 1.197.692

2022: 1.228.178

2023: 1.297.670

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

2021: 1.241.632

2022: 1.350.147

2023: 1.370.890

Direktør for Børn og Skole

2021: 1.295.750

2022: 1.328.732

2023: 1.224.762

Direktør for Social og Arbejdsmarked

2021: 1.349.985

2022: 1.384.348

2023: 1.405.616

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

2021: 1.273.299

2022: 1.356.983

2023: 1.377.831