Om organisationen

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe. Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fem fagdirektører.

Via nedenstående links finder du en oversigt over organisationen og mere information om de enkelte fagforvaltninger og stabe, herunder bl.a. information om de enkelte afdelingers arbejdsopgaver og navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer m.m. i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Kilde: Silkeborg Data – Løn opgjort i oktober omregnet til årsløn ekskl. pension

Kommunaldirektør

2019: 1.822.881

2020: 1.872.226

2021: 1.909.476

Økonomidirektør

2019: 1.046.016

2020: 1.145.756

2021: 1.197.692

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

2019: 1.185.326

2020: 1.217.411

2021: 1.241.632

Direktør for Børn og Skole

2019: 1.236.989

2020: 1.270.473

2021: 1.295.750

Direktør for Social og Arbejdsmarked

2019: 1.288.764

2020: 1.323.650

2021: 1.349.985

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

2019: 1.239.602

2020: 1.273.158

2021: 1.273.299