Sekretariat for Social og Arbejdsmarked

Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked har en sekretariatschef og en afdelingschef. De to chefer har forskellige ansvarsområder.

Sekretariatschef 
Katrine Axél
Telefon: 3034 2687
E-mail: katrine.axel@randers.dk

Sekretariatschefen har ansvaret for:

  • Sekretariatet
  • Politik og Udvikling
  • Husleje-/beboerklagenævn

Afdelingschef
Jan Kjeldmann
Telefon: 8915 1018
Mobil: 2489 7624
E-mail: jan.kjeldmann@randers.dk

Afdelingschefen har ansvaret for:

  • Økonomi og Styring