Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

Direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Jens Hesplop
Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik
Jens Heslop
E-mail: Jens.Lyngborg.Heslop@randers.dk

Direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik er ansvarlig for: