Plan, Byg og Veje

Sektionerne i Plan, Byg og Veje arbejder bl.a. med en lang række byudviklingsprojekter, udviklingstiltag, infrastruktur og planlægning.

Tre ledere med ca. 60 medarbejdere refererer til chefen for Plan, Byg og Veje. Driftsbudgettet for chefens direkte ansvarsområde er på ca. 160 mio. kr.

Chefen for Plan, Byg og Veje samarbejder med politikerne i Udviklingsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget og har til opgave at levere hovedparten af sagerne til begge udvalg.

Chef for Plan, Byg og Veje
Nels G. Markussen
Telefon: 8915 1690
Mobil: 2544 1690
E-mail: nels.markussen@randers.dk 

Chefen for Plan, Byg og Veje har ansvaret for sektionerne:

Plans medarbejdere beskæftiger sig med en bred variation af opgaver inden for byudvikling, fysisk planlægning, klima og arkitektur.

Plan har ansvaret for følgende hovedopgaver:

 • Kommuneplanlægning inkl. hovedstruktur og planstrategi
 • Strategisk byudvikling, herunder byudviklingsprojektet Byen til vandet
 • Klimaplanlægning og klimatilpasning
 • Strategisk energiplanlægning og varmeplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • VVM og miljøvurdering
 • Lokalplanlægning
 • By- og områdefornyelse
 • Midtbyplanlægning og helhedsplaner
 • Arkitektonisk rådgivning, arkitekturpolitik, byrum mv.
 • Bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer
 • Strategisk planrådgivning og erhvervsservice

Planchefen har det overordnede ledelsesansvar og særligt ansvar for den overordnede planlægning og strategiske udviklingsopgaver. Planchefen suppleres af en chefkonsulent og en lokalplankoordinator.

Kontakt Plan

E-mail: plan@randers.dk

Planchef

Lone Ahlmann Mossin
Tlf.: 2544 1661
E-mail: lone.ahlmann.mossin@randers.dk

Byg har ansvaret for ejendomsbeskatning, byggesagsbehandling, landzonesagsbehandling m.m.

Opgaveporteføljen i Byg indeholder følgende hovedopgaver:

 • Byggesagsbehandling
 • Ejendomsbeskatning
 • Landzonesagsbehandling
 • Planadministration
 • Erhvervsserviceteam
 • Ledelse af vores tværfaglige kundecenter, der er indgangen for alle til hele Udvikling, Miljø og Teknik.

Sagsbehandlingen i Byg er omdrejningspunktet for meget af den service, forvaltningen leverer til erhvervslivet og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Byg

Henvendelse om byggesag:
Forespørgsel vedrørende byggeri
Telefon: 8915 5100

Henvendelse om ejendomsskat:
Ejendomsskat@randers.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 11.00-15.00
Fredag: 09.00-13.00

Sektionsleder af Byg
Carsten Riisgaard
E-mail: carsten.riisgaard@randers.dk

Veje og Trafik varetager alle opgaver indenfor vej- og trafikområdet, herunder drift, anlæg og vedligeholdelse.

Veje og Trafik beskæftiger 20 medarbejdere.

Veje og trafik varetager først og fremmest administration, drift og anlæg af kommunens ca. 1.100 km kommuneveje, herunder f.eks. administration af parkeringsordninger og parkeringskontrol, offentligt vejareal og belysning. Derudover forestår sektionen den overordnede trafikplanlægning, trafiksikkerhedsarbejde og anlæg af alt lige fra boligveje til store infrastrukturanlæg.

Veje og trafik varetager også planlægning og bestilling af kollektiv trafik i samarbejde med trafikselskabet Midttrafik. Sektionen administrerer desuden Randers Fjords Færgefart (med færgerne i Udbyhøj og Mellerup) og Randers Flyveplads.

Kontakt Veje og Trafik

Veje og Trafik
Udvikling, Miljø og Teknik Kundecenter
Odinsgade 7
8900 Randers C
Telefon: 8915 1900
E-mail: vejeogtrafik@randers.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:00

Sektionsleder af Veje og Trafik
Magnus Vilstrup Andersen
E-mail: magnus.vilstrup.andersen@randers.dk