Assentoft Bakker

Assentoft Bakker er for alle, hvad enten man er gående, hundelufter, mountainbiker eller barn.

Randers Kommune har brugt dyr til naturplejen på overdrevene ved Assentoft. 

Sammenlignet med en slåning foregår afgræsning i et roligt tempo, hvor biller og larver kan nå at kravle i sikkerhed.

Dyrene er selektive i deres fødevalg, så man opnår en mosaik-agtig struktur over arealet.

Nogle steder er græsset højere end andre steder. Nogle steder bliver gødet mere og får dermed en anden karakter.

Samtidig kommer der et større lysindfald på arealerne, hvilket giver flere blomstrende urter mulighed for at spire, vokse og sætte blomst.

Således opstår der små forskelle over arealet som giver forskellige planter og insekter deres optimale livsbetingelser.

Fordele ved afgræsning

Afgræsning giver altså en mere varieret natur på overdrevene. Men det er ikke kun planter, der har fordel af den naturlige pleje af områderne. 

Også dyrelivet bliver rigere. Jo flere værtsplanter der gror og blomstrer, jo flere sommerfugle og andre spændende insekter finder man i et givent område.
Med insekterne kommer fuglene og pattedyrene, og man får et mere alsidigt og spændende liv at betragte lige udenfor havegærdet.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune

Sådan færdes du sikkert blandt dyr

I Randers tilhører naturplejerdyrene private og ved mange indhegninger findes der et skilt med et telefonnummer på dyreholderen.

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr på Naturstyrelsens hjemmeside.