Paderup Mose

I Randers syd ligger Paderup Mose - en gammel højmose der er dannet efter sidste istid.

Plantematerialer er omdannet til tørv, som er blevet udnyttet til brændsel fra slutningen af 1700-tallet. Efter anden verdenskrig ophørte tørvegravningen og mosen blev drænet.

Mosen er på ca. 26 hektar og tidligere en højmose, der er dannet efter sidste istid. Overalt bærer mosen præg af tørvegravning i form af dybe damme, som der findes et halvt hundrede af i området.

Fund fra yngre stenalder og yngre bronzealder vidner om aktivitet i og omkring mosen.

Den lange, lige Carlsberg-grøft er et resultat af et stort regulerings- og uddybningsarbejde, der blev gennemført som beskæftigelsesarbejde i 1940’erne. Regulering og uddybning af Brugsgård Møllebæk, Carlsberg-grøften og grøften gennem mosen betød, at vandstanden i Paderup Mosen med ét blev sænket med ca. en meter. Et indgreb som har haft gennemgribende indvirkning på flora og fauna i området - en skæbne som deles med størsteparten af Danmarks tidligere højmoser.

I den vestlige del af mosen er der anlagt en natursti. Følges den, vil man få en meget varieret naturoplevelse i skov og krat, langs sø og å og afgræssede enge.

Nord for mosen mellem Herosvej og Orionsvej findes et grønt område med stier, græssende dyr, vandhuller og en lille skov.

I Paderup Mose findes en rigt dyreliv af rådyr, ræve, fasaner og mange sangfugle - blandt andet nattergal.

Læs naturartikel om Paderup Mose

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune