Brusgård - herregården og voldstedet

Turlængde: 0,5 km

  • Postnummer 8960 Randers SØ
  • Kategori Fortidsminde
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.404899, 10.108813

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

I haven ved den gamle herregård Brusgård syd for Randers kan man stadig opleve det gamle voldsted, hvorpå herregården ifølge skriftlige kilder blev grundlagt i 1393. Indgangen til voldstedet er ved hjørnet af driftsbygningen lige syd for parkeringspladsen, hvor Randers Kommune har opstillet en informationstavle.

Brusgård Voldsted har næppe haft nogen større forsvarsmæssig betydning, men er snarere et resultat af middelalderens byggestil på de såkaldte herregårdspladser. På arealet nord for hovedbygningen på voldstedet lå herregårdens driftsbygninger, ligesom de gør den dag i dag.

Borgbanke gennem 400 år

Den 50 x 44 meter store borgbanke omkranses af en 13 meter bred voldgrav. På ydersiden af voldgraven kan man mod øst, syd og vest se spor efter en ydervold, der formentlig består af de opgravede jordmasser fra voldgraven.

I renæssancen - fra 1540-1650 - var Brusgård ejet af Viffert-slægten. Niels Jonsen Viffert opførte i 1590-94 en grundmuret bygning i to etager på voldstedet. Bygningens sydfløj med to runde tårne og et trappetårn. I 1801 blev bygningen erstattet af en ny i bindingsværk lige nord for voldstedet - en bygning som i 1889 blev ombygget til den nuværende hovedbygning.

Småt ved viden

Hvad der gennem tiden har stået af bygninger på voldstedet, kan kun afgøres gennem arkæologiske undersøgelser.

Udover de skriftlige kilder begrænser viden om stedet sig til fund af rester af to-tre træbroer og en stenbro i den nordre voldgrav, som blev fundet under en oprensning af voldgraven i 1991. Ved hjælp af træpælenes årringsmønstre er broerne blevet dateret til henholdsvis 1650 og 1718.

En mindre prøvegravning på voldstedets nordøstlige hjørne har desuden identificeret et nu tildækket fundament af kampesten med murrester.

Frugtbare jorder

Omgivelserne har givetvis været afgørende for, at herregården Brusgård blev grundlagt netop her. Langs Brusgård Bæk var frugtbare enge, skove og god landbrugsjord. Ved bækken lige sydvest for voldstedet blev desuden anlagt en mølle en tilhørende, nu sløjfet mølledam.

Brusgård fungerer i dag som hjemsted for Den Skandinaviske Designhøjskole og for Randers Kommunes produktionsskole ”Mimers Brønd” med et tilhørende 135 hektar stort økologisk landbrug.

Brusgård rummer også Danmarks Center for vildlaks, som gennem opdræt og udsætninger i de seneste årtier har bidraget kraftigt til bevarelse af den oprindelige laksestamme i Gudenåsystemet.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk