Essenbæk Kirketomt

Turlængde: 0,5 km

  • Postnummer 8960 Randers SØ
  • Kategori Fortidsminde og Udsigtspunkt
  • Terræn Kuperet

Startkoordinater: 56.446347, 10.154064

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Øverst på skrænten med udsigt over Randers Fjord, hvor villakvarterer i Assentoft i dag dominerer billedet langs Essenbækvej, lå Essenbæk Kirke frem til 1865. En portal fra den sene middelalder og en kvart kilometer stendige er eneste vidnesbyrd. Åbn lågen, gå en tur rundt og nyd stilheden og det flotte vue over fjordlandskabet. Er du til mere, så indbyder Volk Mølle Bakker til vandretur lige neden for tomten.

Af 1800-tallets kirkesyn over den gamle Essenbæk Kirke fremgik, at kirken var blevet brøstfældig. Tidens tand og manglende vedligehold havde ædt sig ind på den. At den skulle brydes ned var ingen uenige i. Det viste sig derimod meget besværligt at opnå enighed mellem ejeren, Grev Scheel af Gammel Estrup, og sogneforstanderskabet om, hvor en ny kirke skulle opføres.

Frit fra Folkets Nisse

Bølgerne gik så højt, at vittighedsbladet ”Folkets Nisse” i nr. 32 for lørdagen den 10. august 1867 viste en karikaturtegning af sogneforstanderskabet hivende i et tov af alle kræfter for at få kirken flyttet ud på vild mark, mens Grev Scheel til Gammel Estrup hiver modsat, idet han vil have kirken bygget i Assentoft:

Grev Scheel: "Jeg vil ha’ kirken i Assentoft og I skal minsæl og salighed give mig jord til en kirkegård og et hegn."
Essenbæk sogneforstanderskab: "Nej! Vi vil have kirken på vild mark - fåe vi ikke det, så vil vi slet ikke have nogen kirke, - har vi nu levet 1½ år uden kirke, så kan vi s’gu godt vente 1½ hundrede år."
Culturministeriet: "der står rigtignok i skriften: "salige ere de som stifte fred; thi de skulle kaldes Guds børn"; men det bryder vi os s’gu ikke om, lad greven og sogneforstanderskabet slås, hvis de ikke kan blive enige!"

Som det fremgår af placeringen af Essenbæk Kirke anno 1869, så endte herremanden med at få sin vilje.

Klostrets sognekirke

Den første Essenbæk Kirke formodes at være grundlagt som en lille sognekirke på stedet i begyndelsen af middelalderen i 1100-tallet. Udover indgangsportalen og stendiget er der ikke meget tilbage, som røber, at en romansk kvaderstenskirke engang tronede på toppen af Volk Mølle Bakker. Jo, i det nordvestlige hjørne, hvor kirken stod, er en mindesten over kirken opsat af menighedsrådet i 1910. Og måske enkelte grave stadig skjuler sig under græsset inden for kirkegårdsdiget?

Historien om den gamle Essenbæk Kirke er næsten sammenfaldende med historien om Krogsbæk Kirke en halv snes kilometer sydøst for Assentoft. Også her står en hvidkalket indgangsportal tilbage ved et gammelt kirkested. 

Vid udsigt over Randers Fjord

Fra toppen af kirkegårdsdiget er der vid udsigt over Randers Fjord-området og ned over den gamle kystskrænt, hvor overdrevsbevoksning med enebærbuske, lyng og spredte løvtræer hist og her er bevaret.

For foden af skrænterne, en kilometer mod nordvest, lå Essenbæk Kloster gennem middelalderen, til det blev nedlagt efter reformationen i 1536. Det var et benediktinerkloster, som oprindeligt lå i Randers, men i 1180 blev flyttet ud til Klostergård i de frugtbare enge neden for Assentoft.

Klostret havde selv en kirke, men også sognekirken på toppen af bakken var dengang klostrets ejendom. Det menes derfor, at materialer fra klostret efter reformationen er blevet brugt til udbygning af Essenbæk Kirke.

Den gamle kirke på museum

Da Essenbæk Kirke blev grundlagt i 1100-tallet bestod den alene af et kirkeskib og kor i romansk stil. Af den eneste og meget senere tegning af kirken fremgår det, at bygningen senere fik tilføjet våbenhus og tårn.

Den oprindelige Essenbæk Kirke havde fungeret som kirke i omkring 700 år, da dommen over den blev fældet, og arkitekt Frits Uldall i 1865 fik til opgave at tegne en ny Essenbæk Kirke.

Indtil for et par år siden var der udstillet en model af den gamle kirke i den nye kirkes våbenhus. Modellen findes nu på Kulturhistorisk Museum i Randers, hvor også fire figurer fra den hedengangne kirkes altertavle er bevaret.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk

Du kan læse mere om det historiske på Assentoft-egnen på Sønderhald Egnsarkivs hjemmeside.